05 december 2022

DOCK slaat met Simac nieuwe weg in

Om meer aan te sluiten op wat de markt vraagt, investeert sociaalwerkorganisatie DOCK in digitale dienstverlening. In dit proces hebben zij Simac uitgekozen als nieuwe partner voor het cliëntregistratiesysteem. Door meer datagedreven te werken kunnen de professionals van DOCK sneller inspelen op wat nodig is in de wijk en kunnen zij de dienstverlening gerichter ontwikkelen.

“DOCK is gestart met een ontwikkeltraject om meer aan te sluiten op wat de markt vraagt. Een traject waarin we onder andere investeren in digitale dienstverlening en datagedreven werken”, aldus Jos van Nunen, directeur bedrijfsvoering DOCK. “Zo kunnen we een vernieuwde organisatie neerzetten, met nieuwe inzichten, ideeën en proposities. Vernieuwingsdrang zit diep in het DNA van DOCK. Die vernieuwingsdrang gaan we nu opnieuw aanspreken en onszelf nog dieper positioneren in een nieuw en dynamisch tijdsgewricht, waarbij het belangrijk is dat we kunnen laten zien dat we impact maken.”

Partner voor cliëntregistratiesysteem

Ter ondersteuning van dit proces is DOCK op zoek gegaan naar een geschikte partner voor een nieuw cliëntregistratiesysteem. Een partner met dezelfde vernieuwingsdrang als DOCK. Een partner die ook een vernieuwende koers wil varen en proactief investeert in actuele en toekomstige ontwikkelingen. Jos vervolgt: “DOCK heeft na een uitgebreide marktverkenning en selectie gekozen voor Simac. Een belangrijke voorwaarde daarbij was partnership. Geen traditionele klant-leverancier relatie maar een business development partnership met een gezamenlijk gedragen vernieuwingsdrang.”

Vertrouwenscultuur

Simac is een maatschappelijk zeer betrokken familiebedrijf, met meer dan 1.300 medewerkers. Eén van de pijlers waarop Simac is gebouwd zijn de langdurige contracten met klanten. Eric van Schagen, CEO Simac, vertelt: “Wij geloven in co-creatie. Dat je als klant en leverancier samen op moet trekken om tot innovatieve oplossingen te komen; ieder met inbreng van eigen middelen en expertise. Wij geloven in een vertrouwenscultuur, waarin je met wederzijds respect aan de uitdagingen van morgen werkt. Alleen als je elkaar door en door kent, kun je optimaal inspelen op wat er in de markt speelt. Daarom gaan we bij voorkeur langdurige contracten en relaties aan met al onze klanten.”

Datagedreven werken

Jos vult daarop aan: “Het is algemeen bekend dat Eric en zijn bedrijf Simac, veel waarde hechten aan het investeren in maatschappelijke doelen en in technische innovaties voor de zorg. En omdat wij met DOCK op zoek waren naar een toekomstbestendige oplossing ter ondersteuning van onze ambities en vernieuwingsdrang, lag een partnership met Simac voor de hand. Ik wil onze professionals helpen bij het optimaal presteren en het inzichtelijk maken van wat écht werkt. Dat betekent dat zij datagedreven moeten kunnen werken, ondersteund door sociale impact analyses. Hierdoor kunnen zij snel inspelen op wat nodig is in de wijk en kunnen we gerichter onze dienstverlening verder ontwikkelen. We zijn inmiddels live met Simac’s state-of-the art applicatie Central Station 2.0. Op basis van de ervaringen tot dusver heb ik het volste vertrouwen dat we met het partnership de juiste stappen aan het zetten zijn en nog gaan zetten.”

Meer informatie over DOCK

DOCK is een sociaalwerkorganisatie die bijdraagt aan een dynamische samenleving waarin iedereen perspectieven heeft. Professionals van DOCK stimuleren bewoners om de regie zelf in handen te nemen en zelf initiatieven te starten. Hierdoor ontstaan er zelfstandige communities in de wijk, waarbij iedereen een eigen plek verdient, onderdeel wordt van een netwerk en samen een steentje bijdraagt aan veilige en inclusieve wijken. DOCK is met meer dan 800 medewerkers en zo’n 2000 vrijwilligers en stagiaires actief in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad, Schiedam en Utrecht.