Zorginstellingen opereren in een veld waar de grenzen van traditionele taken steeds verder vervagen en verschuiven. Zorg verplaatst zich naar de burger (e-health) en er ontstaan netwerken met andere aanbieders in de complete zorgketen. ICT-zorgoplossingen spelen hierbij een belangrijke rol en maken deze veranderingen mogelijk.

ICT-oplossingen voor een efficiënte en transparante bedrijfsvoering 

Gereguleerde marktwerking dwingt zorginstellingen tot efficiënte en transparante bedrijfsvoering. Dit betekent dat er meer vat op de bedrijfsvoering moet komen, dat er keuzes gemaakt moeten worden in het portfolio en dat er aandacht moet worden besteed aan correcte registratie. Hierbij mag nooit ‘het vergrootglas’ van de publieke opinie uit het oog worden verloren. Simac kan adviseren en ondersteunen bij diverse ICT-oplossingen in de zorg, waardoor deze bedrijfsvoering zo efficiënt en transparant mogelijk kan worden ingericht.

Simac kan helpen met ICT-oplossingen in de zorg

Simac biedt een breed scala ICT-oplossingen in de zorg aan die primaire, ondersteunende en informele processen faciliteren en optimaliseren. Met veel kennis van zaken zorgen wij voor een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar totaalconcept. Samen met jou kijken we naar een passende ICT-oplossing.