Central Station is een state-of-the art cliëntregistratie applicatie, ingericht op het gelijknamige platform "Central Station". Het beheert op een efficiënte en veilige manier de data van klanten, cliënten, vrijwilligers, partners en relaties in één overzichtelijke applicatie. Van signaleringen door opbouwmedewerkers, de intake, matching, individuele- en groepstrajecten tot en met een overzichtelijke dossieropbouw en facturatiestromen. U wilt toch ook dat de professionals hun werk slim kunnen organiseren en de juiste informatie kunnen rapporteren?

Wat kunt in ieder geval verwachten:

 • Koppelingen met anders kritische applicaties, zoals AFAS.
 • Integraties met Office365, evenals het "inline" bewerken van documenten. Dat betekent geen down- en uploaden meer en geen opslag in een ander systeem. Zo makkelijk kan het zijn.
 • Instellingen in de applicatie zijn aanpasbaar door de applicatiebeheerder. Zonder onze tussenkomst en zonder kosten.
 • 24/7 bereikbaar, overal en op basis van de door uw organisatie gekozen devices, workflows, taakondersteuning, diensten en processen.
 • Single Sign On.
 • Multi/Two Factor Authenticatie.
 • Data gedreven werken.
 • Machine Learning en AI.
 • Voorzien van een geïntegreerde Speekuren- en Afsprakenplanner.
 • Koppelingen met (varianten van) Datawarehouse.
 • Gunstige Return on Investment en voor veel doeleinden in te richten. Voor het Sociaal Domein, het Algemeen Maatschappelijk Werk, het Sociaal Werk & Welzijn en aangrenzende (zorg)instanties zoals de GGD, de Jeugdgezondheidszorg en Sociaal Raadslieden. 

Maatschappelijk Werk

De diversiteit aan werkprocessen in Maatschappelijk Werk- en Welzijnsorganisaties heeft de afgelopen decennia geleid tot een wildgroei aan dure en complexe cliëntregistratie-applicaties. Ze worden steeds verder, met extra modules en met meer maatwerk doorontwikkeld. Het resultaat? Verantwoording en sturing is moeilijk, opbouwmedewerkers kunnen de signalen in de wijk niet eens handig met een app registreren en collega's raken dagelijks het overzicht in hun werk en hun taken kwijt. Dat is onhoudbaar en het wordt soms ook onbetaalbaar. 

Die signalen hebben we opgepikt. Simac Triangle heeft de applicatie Central Station -wat al meer dan 20 jaar een cliëntregistratiesysteem is- een ongekende upgrade gegeven. Sinds 2022 ontketende dit een revolutie in het begrip cliëntregistratiesysteem, of kortweg CRM. Want in plaats van doorborduren op het bestaande en 'meer en meer', heeft Simac het voor elkaar gekregen om de applicatie lean & mean te maken. Kan dat? Opdrachtgevers zoals DOCK Welzijn, GGD HECHT, Stichting Xtra en WijZijn Traverse Groep bevestigen de voordelen en het gemak waarmee de professionals hun werk voortaan slimmer kunnen organiseren. 

Social Impact

Met het management en het bestuur van onze opdrachtgevers bespreken we regelmatig de ontwikkelingen in hun vakgebieden. Er zijn heldere signalen dat het cliëntsysteem niet alleen gebruikt wordt om puur te "registreren". Het nut van zo'n applicatie ligt op een hoger abstractieniveau.

Dit abstractieniveau is ons bekend. Sterker nog, dat hebben we vertaald naar een beleidsvisie. Samengevat gaat in het die visie om vroegtijdige preventieve hulpverlening, over signalen uit de wijk, over data gedreven werken, over blended hulpverlening en zelfredzaamheid, etc. 

De gemene deler in dit verhaal is de zogeheten Social impact. Het gaat -in eenvoudige bewoordingen- over het meten van de collectieve inspanningen en het aantonen dat het werk van Sociaal Werkorganisaties ertoe doet én dus meerwaarde heeft. Dat is essentieel. Central Station bevat de bouwstenen om daar nu en de komende jaren in voorop te lopen.

Enkele opdrachtgevers van Simac Triangle

Welzijn

Iets betekenen voor een ander. Zorgen dat een inwoner weer kan mee-doen. Hulp bij boodschappen of een gezellig wandelmaatje. Het meedoen aan maatschappelijke activiteiten door mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De diversiteit van de hulpvragen is zo groot dat standaard oplossingen in vrijwel alle gevallen niet mogelijk zijn. Maar dat is wel het doel van de organisaties die Welzijn hoog in het vaandel heben staan: een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en geen zaken c.q. problemen onbesproken laten.
Central Station draagt bij aan de ondersteuning van inwoners zodat ze meer de regie krijgen over hun situatie. Simac heeft voor al deze taken oplossingen en inrichtingsvarianten ontwikkeld die toegesneden zijn op de taken zoals mantelzorg, mee-doen, inzet van vrijwilligers, activiteiten, sociaal raadslieden, etc.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben gemeenten de handen vol gehad aan de stelselwijzigingen en alle veranderingen die daarmee gepaard gaan. Er wordt nog dagelijks veel geschreven over de substantiële kortingen op de budgetten door de Rijksoverheid, het inregelen van de Participatiewet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet vanuit een integraal perspectief. Tel daar alle aanverwante taken zoals handhaving bij leerplicht, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg bij op, dan neemt ook het aantal uitdagingen toe. De veranderde wetgeving heeft een grote verantwoordelijkheid in het sociaal domein bij de gemeenten neergelegd waarbij de gemeenten de regie moesten zien terug te krijgen op al deze processen. Hoe gaat u daar als gemeente mee om? 

Central Station heeft het voor u gebundeld. In één systeem. WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Werk & Inkomen, Schuldhulp, CJG en Veilig Thuis. De koppelingen naar GBA, iWmo 3.0, iJw 3.0, CORV, SEPA en Vecozo conform VNG Realisatie zijn inbegrepen. Met deze integrale oplossing krijgen de gemeenten controle over processen zodat de professionals kunnen excelleren in hun werk. Uiteraard genereert Central Station sterke rapportages en managementinformatie om continu en aantoonbaar de processen in het Sociaal Domein te verbeteren.
Werkt u momenteel met verschillende informatievoorzieningen en -stromen en wilt u dit graag overzichtelijk samenbrengen? Met Central Station beschikken uw medewerkers over een integrale en bewezen oplossing voor onder andere cliëntkaarten- en dossiers, e-mails, berichten, beslissingen en beschikkingen, documenten, urenregistratie en caseloads. Dit resulteert in een zeer kostenbesparende en gebruikersvriendelijke invulling van de registraties. 

Meer weten over het beste cliëntsysteem?
Wij helpen u graag verder!

Waarom kiezen opdrachtgevers voor CS 2.0?

NEN7510, ISO27001/2 en 27701 gecertificeerd
Powered bij AWS
Integreer met O365, AFAS, PowerBI en meer
Privacy by Design & by Default
Portalen, widgets, API's en GraphQL