Drie Groene Vinken 2018 voor CareView

07 februari 2018

Op 22 december waren de eerste twee Groene Vinken (voor Jeugdwet en WMO) binnen en op 30 januari kwam ook de derde (voor langdurige zorg) bij het CareView team van Simac binnen.

Compliment aan softwareleveranciers

Met de Groene Vink deelt Zorginstituut Nederland elk jaar een compliment uit aan softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het CareView team van Simac heeft inmiddels drie Groene Vinken mogen ontvangen, één voor jeugdwet, één voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en één voor langdurige zorg.

Het betreft hier een erkenning dat de software berichten die gegenereerd zijn via het ECD van Simac, genaamd CareView, voldoen aan de afspraken tussen onder meer ICT leveranciers, VeCoZo, zorgkantoren en gemeenten. De toekenning door Zorginstituut Nederland vindt plaats na een uitvoerige inhoudelijke en technische test van het berichtenverkeer. Via dit berichtenverkeer worden gegevens rondom de te leveren zorg voor cliënten utigewisseld in XML formaat. Het toetsen gebeurt aan de hand van diverse complexe scenario's.

Ieder jaar is er ook een kunstwerk verbonden aan het op tijd behalen van de Groene Vinken. Dit jaar werd het kunstwerk met behulp van een 3D printer door CRE8 gemaakt. Het Simac team heeft het kunstwerk op 13 maart met plezier in ontvangst mogen nemen.

Meer informatie?

Benieuwd naar de deelnemers van de Groene Vinken? Bekijk het overzicht.


Healthcare
Groene Vink CareView