Zorginstellingen opereren in een veld waar de grenzen van traditionele taken steeds verder vervagen en verschuiven. Zorg verplaatst zich naar de burger (e-health) en er ontstaan netwerken met andere aanbieders in de complete zorgketen. ICT-oplossingen in de zorg spelen hierbij een belangrijke rol en maken deze veranderingen mogelijk.

ICT-oplossingen voor een efficiënte en transparante bedrijfsvoering 

Gereguleerde marktwerking dwingt zorginstellingen tot efficiënte en transparante bedrijfsvoering. Dit betekent dat er meer vat op de bedrijfsvoering moet komen, dat er keuzes gemaakt moeten worden in het portfolio en dat er aandacht moet worden besteed aan correcte registratie. Hierbij mag nooit ‘het vergrootglas’ van de publieke opinie uit het oog worden verloren. Simac kan adviseren en ondersteunen bij diverse ICT-oplossingen in de zorg, waardoor deze bedrijfsvoering zo efficiënt en transparant mogelijk kan worden ingericht.

Simac kan helpen met ICT-oplossingen in de zorg

Simac biedt een breed scala ICT-oplossingen in de zorg aan, die primaire, ondersteunende en informele processen faciliteren en optimaliseren. Met veel kennis van zaken zorgt Simac voor een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar totaalconcept. Samen met u kijken we naar een passende ICT-oplossing. 

Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac creëert dagelijks pragmatische ICT-oplossingen die feilloos aansluiten bij klantvragen en de dynamiek van de zorgmarkt. We bieden ICT-concepten die u ontzorgen en u de middelen geven de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten. En dat specifiek voor de zorgmarkt. Onze ICT-oplossingen voor de zorg staan dicht bij de klant en bieden u de mogelijkheid binnen het speelveld van de zorgmarkt te excelleren. We hebben daarbij oog voor de complete zorgketen.

Optimaliseren van processen

Simac kan u in het huidige complexe klimaat volledig faciliteren om uw primaire, ondersteunende en informele processen te optimaliseren. Op een manier die gebruiksvriendelijk is en bijdraagt aan uw primaire zorgtaken.

Hechte relatie met de klant

Door een hechte en langdurige relatie met de klant, zijn we in staat voortdurend u te ondersteunen met passende oplossingen en diensten. Dat doen we met een sterke focus op resultaat- en kwaliteitsverbetering van de processen van uw organisatie. Simac is een alles-in-één leverancier. Hardware en software implementeren wij in uw gebruikersomgeving en integreren we met uw bestaande systemen. Nadat de oplossing is uitgerold blijven we uw partner, want wij verzorgen het beheer en onderhoud van uw complete systeem.

Simac zorgt voor flexibele ICT-oplossingen die gebruiksvriendelijkheid koppelen aan betrouwbaarheid. Nu én in de toekomst.