De grootste uitdaging voor de groothandel zit in het bieden van voldoende toegevoegde waarde in de keten. ICT speelt enerzijds een belangrijke rol in het daadwerkelijk kunnen bieden van die toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld door processen te automatiseren. Aan de andere kant kan een bedrijf in de groothandel zich beter richten op haar kernactiviteiten door bepaalde ICT-diensten uit te besteden. De ICT-oplossingen voor de groothandel van Simac maken het allemaal mogelijk.

ICT-infrastructuur als goed fundament

Wilt u kunnen profiteren van de kansen die ICT biedt dan is in onze visie een goed fundament in de vorm van een ICT-infrastructuur cruciaal. Onze ICT-oplossingen voor de goothandel zijn hierop gebaseerd. Dat geldt voor de werkplekken, het netwerk en het datacenter. We helpen bedrijven met goede cloudoplossingen en zorgen voor veilige en betrouwbare verbindingen.

Oplossingen voor document automatisering

Onze dienstverlening wat betreft ICT-oplossingen voor de groothandel gaat verder. Zo kunt u bij ons terecht voor een volledig elektronische facturenstroom. Is het nodig dat elke factuur een goedkeuringsflow doorloopt? Niet als de factuur automatisch gematcht wordt. Drie-weg matching, van bijvoorbeeld de inkooporder, de pakbon en de factuur, is dan ook hét speerpunt van onze Purchase to Pay oplossing. Als voor elke verplichting een order of contract geregistreerd is, dan kan de betaling automatisch met de levering gematcht worden. U behandelt alleen nog de uitzonderingen. Dus geen facturen die onnodig lang blijven liggen en waarvan het verwerken veel tijd kost. Graag voeren we samen met u verbeteringen door op dit vlak.

Advies nodig bij het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf?

Advies aanvragen

Onze ICT-oplossingen voor de groothandel

garanderen een goed fundament voor uw ICT-omgeving
dragen bij aan kostenverlaging, flexibilisering en nieuwe verdienmodellen
automatiseren de verwerking van uw facturenstroom