Historie

Simac werd op 1 oktober 1971 opgericht door Mac van Schagen. Na een carrière bij Philips zette hij op vierenveertigjarige leeftijd de stap om voor zichzelf te beginnen. Vanuit een slaapkamer van zijn huurhuis in Veldhoven begint hij als exclusief vertegenwoordiger voor Europa van het Amerikaanse Singer Instrumentation. Om duidelijk te maken waar Simac in de markt geplaatst moest worden, voegde Van Schagen vrij snel na de oprichting "Electronics" aan de naam toe.

De naam van het bedrijf ontstaat als Mac een telex aanschaft en de PTT niet meer dan vijf letters als meldnaam accepteert. Zijn ‘oude’ secretaresse hoeft nu niet lang te denken: Simac. Si van Singer, de productlijn die zij vertegenwoordigen, en Mac van, natuurlijk, Mac.

Oud schoolgebouw

Al snel blijkt dat de slaapkamer geen ideale werkomgeving biedt. Daarom zet Van Schagen zijn zinnen op een oude lagere school in Steensel. Een bouwval. Maar met veel inzet wordt alles opgeknapt en ingericht met tweedehands meubelen.

Verbreding

Het draagvlak van de organisatie werd snel verbreed door het aantrekken van meerdere exclusieve vertegenwoordigingen. Simac Electronics specialiseerde zich tot leverancier van professionele test- en meetapparatuur binnen de industriële elektronicamarkt. Naast de verkoop van deze producten werd er ook technische service en ondersteuning verleend.

Nieuwbouw

Simac groeit voorspoedig waardoor het oude schoolgebouw al snel niet meer voldoet. Van Schagen zet een nieuw gebouw van 850 vierkante meter neer in de Veenstraat in Veldhoven. Dit pand wordt in september 1976 betrokken.

De jaren tachtig

In 1986 vond de introductie plaats op de parallelmarkt van de Amsterdamse Effectenbeurs. Ook verhuist Simac in dat jaar naar haar huidige hoofdkantoor aan De Run 1101 in Veldhoven. Bovendien werd in 1986 de definitieve basis gelegd voor de huidige organisatiestructuur. Eind tachtiger jaren kwamen technische ontwikkelingen in een stroomversnelling en mede als gevolg van het gevoerde acquisitiebeleid veranderde Simac van leverancier van test- en meetapparatuur in leverancier van IT-producten, datacommunicatie en complexe computernetwerken.

“Simac zoekt aandeelhouders voor financiering expansie. Simac Electronics, dat het neusje van de zalm op het gebied van elektronica verhandelt, zelf ontwikkelt en produceert en de geleverde apparatuur ook onderhoudt, kent een onstuimige groei.”

Eindhovens Dagblad - 23 november 1985

Mac (rechts) en Eric van Schagen

Op 1 januari 1989 werd Eric van Schagen, de zoon van Mac van Schagen, mededirecteur van het beursgenoteerde bedrijf. 

Op 1 november 1991, bij het twintigjarig bestaan van Simac, trad Mac van Schagen af als directeur. Wel werd hij lid van de raad van commissarissen.

Sterke groei en groot verlies

Met name het tweede deel van de negentiger jaren kent Simac een periode van sterke groei, met name bij de ICT-activiteiten. Het portfolio wordt uitgebreid met pc’s en server/storage oplossingen, onder andere door diverse overnames van bedrijven. Ook komt er een nauwe samenwerking met BaaN, de Nederlandse leverancier van ERP-oplossingen. Indirect leidt deze samenwerking in 1999 tot de grootste crisis in de historie van Simac. Dat jaar moet een verlies worden gemeld van tientallen miljoenen guldens. BaaN probeerde voet aan de grond te krijgen in Duitsland maar dat liep uit op een groot fiasco. Simac werd hierin mee gezogen.

Gelukkig kon het bedrijf van de afgrond worden gered. Onder andere omdat Mac van Schagen veel van zijn privégeld weer terug stak in het bedrijf.

Heropbouw

De financiële problemen leidden tot een grote reorganisatie. Vanuit een kleiner Simac werd vanaf 2000 gewerkt aan een geleidelijke groei. Veel Simac’ers op cruciale plekken bleven trouw aan het bedrijf en hielpen het bedrijf er weer bovenop komen. Van het leveren van IT-oplossingen werd de focus verlegd naar IT-beheerdiensten in contractvormen.

Op 9 december 2010 overleed in zijn woonplaats Veldhoven de oprichter van Simac, Mac van Schagen. Hij is 84 jaar geworden. Markant, charmant en altijd betrokken bij zijn mensen was hij de grondlegger van de cultuur die zo bepalend is voor Simac.

Einde beursnotering

Op 10 maart 2014 is de beursnotering beëindigd en was Simac weer een familiebedrijf. De familie Van Schagen (middels hun investeringsbedrijf Simal Beheer) besloot tot deze stap om weer de volledige focus te kunnen leggen op klanten en personeel.

Een goede stap want deze strategische keuze leidde tot een gezonde groei van omzet en rendement in de jaren erna. De positionering van het bedrijf werd vastgelegd in zes pijlers die de continuïteit van Simac moeten garanderen.

“De familie is er voor het bedrijf, niet andersom.”

Maartje van Schagen

Overdracht

Op 1 oktober 2023 gaf Eric van Schagen het stokje over aan zijn dochter Maartje van Schagen. Zij is nu CEO van Simac. Simac blijft hiermee een familiebedrijf met optimale focus op haar klanten en de mensen die er werken.

Teamnology

Om te duiden waar Simac voor staat gebruiken we de term Teamnology. We geloven dat het in teamverband aangaan van technologische uitdagingen zorgt voor betere én duurzame oplossingen. De term gebruiken we nu enkele jaren, het gedachtengoed zit echter vanaf de oprichting in de genen van het bedrijf.

Meer weten over Teamnology?