ICT, in welke vorm dan ook, is niet meer weg te denken in het onderwijs. Door onze jarenlange ervaring met ICT-oplossingen in het onderwijs (VO, MBO, HBO en WO) hebben we de ontwikkelingen vanaf de eerste rij meegemaakt. Wat we nu bij veel scholen in de aandacht zien staan, zijn onderwerpen als digitaal leermateriaal en persoonlijke leeromgeving. Ook het verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun prestaties staat in de schijnwerpers.

Toegang en presentie

Het onderwijs is grootschalig en vergt steeds meer administratieve handelingen. Binnen onze set aan ICT-oplossingen voor het onderwijs bieden we specifieke oplossingen voor presentieregistratie, plannen & roosteren en online toegangscontrole. We zijn ons terdege bewust dat elk schooltype andere eisen stelt. In het voortgezet onderwijs is het belangrijk te weten wie afwezig is, in het MBO is de verantwoordingsinformatie van groot belang en het voorkomen van uitval en in het HBO ligt de nadruk met name op uitval preventie en examenregistratie. Bij de permanente educatie is de verantwoording over het volgen van een cursus het belangrijkst. Onze ICT-oplossingen voor het onderwijs zijn hier uiteraard op afgestemd!

Oplossingen voor documentautomatisering

U kunt bij ons terecht voor absentie- en toetsformulieren. Van het voortgezet onderwijs tot en met universiteiten hebben we hier veel ervaring opgebouwd. Direct aan het onderwijs gerelateerd is de welbekende CITO-toets. Deze toets wordt verwerkt met een scan- en herkenoplossing van Simac. Ook onze oplossing voor digitale factuurverwerking is bij verschillende scholen geïmplementeerd.

E-learning

E-learning is al bijna niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Het creëren van een goede e-learning vergt een multidisciplinaire aanpak. Binnen Simac hebben we de kennis en ervaring van diverse disciplines in huis die allemaal aangewend worden en moeten samenwerken om uiteindelijk een volledig ingerichte e-learning te realiseren. Noodzakelijke expertises zijn: onderwijskunde, functioneel en technisch beheer, interactie design, conversie capaciteit van lesmaterialen en projectmanagement. Voor aanvullende competenties hebben we een breed netwerk van partners en specialisten om uit te putten. Voorbeelden hiervan zijn stemacteurs en een filmploeg.

Bekijk onze ICT-infrastructuuroplossingen voor het onderwijs.

Onze ICT-oplossingen voor het onderwijs

Een goed fundament voor digitale leeromgevingen
Automatiseren verwerking van absentie- en toets formulieren
Automatiseren toegang- en presentieprocessen