Organisatie

Partners

Veel leveranciers zijn partners. Alleen door nauw met hen samen te werken, op kennisniveau, komen wij bij onze klanten tot de beste oplossingen. Simac is in de basis een system integrator. Elke oplossing die wij ontwikkelen is een ecosysteem van kennispartijen. Elke oplossing bestaat uit verschillende componenten. Dat kan hardware en software zijn. Elke component heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Het is onze taak om al die componenten naadloos met elkaar te laten samenwerken en communiceren. Dat kan alleen als je heel ‘close’ bent met de betrokken partijen.

Breed portfolio

Simac is selectief in haar partners, maar kiest wel bewust voor een breed portfolio. Klanten mogen van ons verwachten dat wij altijd de beste oplossing aanreiken. Dat betekent dat wij per vraag kijken welke partners het beste aanbod hebben. We werken daarbij met partners die net als Simac staan voor innovativiteit en hoogwaardige kwaliteit. Dat betekent ook dat wij bij onze partners de hoogst mogelijke status willen hebben. Dat toont namelijk aan dat wij inderdaad expertise op hoog niveau hebben.

Gemeenschappelijke opdracht

Het mooie aan de ICT-keten is dat het besef er volmondig is dat alle partijen elkaar sterker maken. We hebben een gemeenschappelijke opdracht: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat ICT onze klanten en de samenleving helpt om optimaal te functioneren en renderen? Daarin hebben wij elkaar nodig. Wij hebben onze partners nodig, vanwege hun specifieke oplossingen. Zij hebben ons nodig, om hun oplossingen aan te laten sluiten bij de vraag van onze klanten. Ook onze partners dragen bij aan Teamnology.

Maak kennis met onze partners