Certificeringen

Bij Simac hebben we kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Onze ervaring en kennis zijn niet alleen gebaseerd op de kennis en kwaliteit van onze mensen, ze worden ook getoetst aan de hoogste branchestandaarden. Daarmee leveren wij voor onze klanten een aantoonbaar veilige en kwalitatief hoogstaande dienstverlening die de doelstellingen van onze klanten optimaal ondersteunt.

ISO 9001:2015

Strategisch is besloten een kwaliteitsmanagementsysteem toe te passen. Door het volgen van een procesbenadering bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van de kwaliteit van de processen en diensten zorgen we voor grip op de bedrijfsprocessen om op deze manier onze doelstellingen te realiseren. Met de ISO9001:2015 certificering toont Simac aan dat zij focus heeft op haar doelstellingen, risicogericht te werk gaat en continu streeft naar kwaliteitsverbetering in het bedrijf. Bekijk de certificaten van Simac IT NL, Simac Electronics en Simac Masic.

ISO 27001:2013

Als dienstverlener spelen we een belangrijke rol in de bedrijfsprocessen van onze klanten. Hierbij vertrouwen onze klanten erop dat voor Simac en haar medewerkers professionaliteit, vertrouwelijkheid en integriteit - de drie pijlers van informatiebeveiliging - voorop staan. Om dit conform internationale standaardeisen in te vullen en toetsbaar te maken hanteren wij de ISO27001 norm. Bekijk het certificaat van Simac IT NL, Simac Triangle en Simac IDS. Simac Cyber Security heeft een eigen certificaat. Simac IT NL bv beschikt ook over het ISO 27701-certificaat, net als Simac Triangle.

ISAE 3402 type II assurance verklaring

Jaarlijks laten we onze generieke beheerprocessen door een onafhankelijke auditor toetsen volgens de ISAE3402 Type II richtlijn ‘Assurance reports on controls at a Service organization’. ISAE 3402 is een internationale standaard voor auditors waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het beoordelen van serviceorganisaties en het afgeven van een verklaring over de kwaliteit van dienstverlening. Door middel van ISAE 3402 geeft de serviceorganisatie aan de gebruikersorganisatie(s) inzicht in de getroffen maatregelen van interne beheersing ofwel de kwaliteit van de interne organisatie. Bij een type II beoordeelt de auditor niet alleen de opzet en het bestaan maar ook de werking van de beheersmaatregelen over een langere periode. De ISAE 3402 assurance verklaring geeft daarom niet alleen inzicht in de betrouwbaarheid en daarmee ook kwaliteit van de dienstverlening, maar is tevens een externe bevestiging dat de interne beheersing bestaat en effectief heeft gewerkt. Zo hebben klanten de zekerheid dat de IT-processen die zij aan Simac uitbesteden, in goede handen zijn.

ISO 14001:2015

Bij Simac voelen we ons zeer betrokken bij onze omgeving. Het streven naar continuïteit is veel breder dan het alleen financieel borgen van de onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we in de huidige tijd een vanzelfsprekendheid. Altijd proberen we onze producten en diensten te vertalen naar innovatieve en duurzame oplossingen voor bedrijven. We zien het als onze verantwoordelijkheid de Simac-medewerkers MVO-bewust te laten zijn en dit naar onze belanghebbenden zoals leveranciers, klanten en prospects te communiceren. Milieumanagement speelt in dit kader een steeds grotere rol in onze maatschappij en Simac neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Middels een milieumanagementsysteem kunnen we de juiste analyses maken, milieudoelen stellen en deze monitoren. Dit systeem is extern getoetst door KIWA waardoor we voor alle Nederlandse en Belgische vestigingen het ISO 14001:2015-certificaat hebben verkregen.

NEN 7510

Simac ontwikkelt applicaties voor de zorgsector. Vanuit deze sector worden strenge eisen gesteld aan informatieveiligheid, gerelateerd aan de hoge privacy-gevoeligheid van de verwerkte data in de applicaties. Het softwareontwikkelproces, inclusief de overige bedrijfsprocessen van Simac zijn NEN 7510 gecertificeerd. Binnen de scope van de certificering zijn onder andere het CareView (elektronisch cliëntendossier) en de beeldbeltoepassing Vicasa opgenomen. Bekijk hier het certificaat.

ISO 50001

Met deze certificering laten we zien dat we aantoonbaar in staat zijn de energieprestatie continu te verbeteren. De norm richt zich op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het terugdringen daarvan, met betere financiële resultaten tot gevolg. Met de certificering voor ISO 50001 voldoet Simac aan de reductiedoelstellingen van de overheid op basis van de EU Energie Efficiency Directive (EED). Bekijk het certificaat voor het toepassingsgebied en de betreffende werkmaatschappijen.

Certificeringen

ISO 9001:2015
ISO 27001:2013
ISAE 3402 type II
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018