Elektronisch factureren naar de overheid

30 november 2016

In 2017 stelt de overheid het verplicht om facturen elektronisch aan te leveren. Wat betekent dit voor u?

Is het elektronisch factureren in 2017 al verplicht?

De verplichting die de overheid stelt om facturen in 2017 elektronisch aan te leveren geldt alleen voor leveranciers die vanaf 2017 een contract tekenen met de overheid. Bestaande leveranciers hebben nog (iets) langer de tijd.

De overheid, welke instanties zijn dit eigenlijk?

De partijen die met deze verplichtstelling bezig zijn geweest maken een onderscheidt tussen de centrale overheid en de decentrale overheid. In eerste instantie geldt deze verplichting alleen voor de centrale overheid en kunnen decentrale overheden (zoals gemeentes) aanhaken bij dit initiatief.

Hoe moet ik nu elektronisch factureren naar de overheid?

De overheid stelt hoge eisen als het gaat om facturen elekronisch ontvangen. Dit gaat voor een groot gedeelte over de beveiliging. De manier van uitwisselen gaat met een beveiligd communicatieprotocol. Hier is helaas geen gratis online tooltje voor beschikbaar. Ons advies is om dit over te laten aan een expert op het gebied van factuurverwerking. Zij hebben hier al over nagedacht en kunnen adviseren in de te nemen stappen.

Maar ik ga toch geen enorme investingen doen voor die twee facturen per maand?

De overheid stelt ook een portal beschikbaar waar de facturen in ingevoerd kunnen worden. Zeker wanneer u een laag volume facturen stuurt naar de overheid kan dit een goed alternatief zijn.

Waarom zou ik elektronisch gaan factureren?

Natuurlijk leuk en aardig dat de overheid dit verplicht stelt aan u als leverancier. Maar levert het voor u ook iets op? Als u zich alleen richt op de factuurstroom richting de overheid is het antwoord waarschijnlijk nee.
Maar waarschijnlijk stuurt u ook facturen naar andere partijen en dit kan ongetwijfeld efficienter en beter. De overheid gebruikt haar positie om de totale adoptie van elektronisch factureren te laten groeien. Want als veel partijen facturen elektronisch kunnen versturen en ontvangen, worden de voordelen enorm. Wat zorgt voor extra efficiency en kwaliteit in het Nederlandse bedrijfsleven.