Lekkerland gaat voor ‘convenience’ en sluit beheerovereenkomst met Simac

26 juli 2016

Het gebruik van informatietechnologie (IT) wordt steeds intensiever binnen Lekkerland en komt in steeds meer facetten van de bedrijfsvoering terug. De beschikbaarheid van de IT-systemen wordt daarmee cruciaal. Lekkerland heeft het beheer van de AIX-systemen, DB2-database en de onderliggende storageomgeving uitbesteed aan Simac. Lekkerland gaat voor zekerheid én convenience.

Convenience Company
De moderne consument kiest onderweg voor snelheid en gemak. Lekkerland speelt, als de convenience company bij uitstek, in op deze behoefte met een breed assortiment van food en non-food artikelen. Met 24 vestigingen in 6 landen, bijna 5.000 medewerkers, meer dan 90.000 afnemers en 12,5 miljard euro omzet is Lekkerland prominent aanwezig op de Europese markt. Dankzij een hoge graad van expertise op het gebied van logistiek, groothandelservaring en service biedt de onderneming haar afnemers een belangrijke meerwaarde voor hun zakelijk succes.

Logistiek is kernactiviteit
“Logistiek is één van onze belangrijkste kernactiviteiten,” beweert John Rijkers, IT manager. “De doorlooptijd van het logistieke proces is kort. Bestellingen van onze klanten komen voor twaalf uur ’s ochtends bij ons binnen en de volgende dag rijden de vrachtwagens vroeg in ochtend de deur uit om deze bestellingen af te leveren. In de tussentijd moeten de artikelen uit onze magazijnen worden verzameld en bestellingen bij onze leveranciers worden geplaatst. Het is een complex proces, dat volledig wordt ondersteund door informatietechnologie (IT).”  

Beschikbaarheid belangrijk
"Het logistieke proces wordt ondersteund door een geavanceerd informatiesysteem,” vervolgt John Rijkers. “Het is belangrijk dat dit systeem beschikbaar is, anders ligt het logistieke proces volledig stil. Dat is ook de voornaamste reden dat we onze IT-infrastructuur volledig redundant hebben uitgevoerd. We draaien onze bedrijfskritische applicaties op twee IBM AIX-systemen, die in twee verschillende datacenters zijn geplaatst. Mocht één van beide systemen uitvallen, draait alles door op het andere systeem.”

Service Level Agreement
Het beheer van deze systemen heeft Lekkerland uitbesteed aan Simac. In het verleden op basis van een inspanningsverplichting, maar tegenwoordig op basis van een resultaatverplichting. De samenwerking is formeel vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Simac is verantwoordelijk voor het beheer van de AIX-omgeving, de DB2-database en de onderliggende IBM-storageomgeving, inclusief de dagelijkse back-up. Het vormt op deze manier één logisch geheel.

Eén aanspreekpunt voor beheer
"Het resultaat is dat we één aanspreekpunt hebben voor het beheer,” aldus John Rijkers. “Er lopen hier nog steeds dezelfde beheerders van Simac rond, die onze systemen van haver tot gort kennen en weten wat voor onze organisatie belangrijk is. Bovendien hebben we nu ook de zekerheid dat, met de nieuwe overeenkomst, alles procesmatig goed geregeld is. We zijn daarbij minder afhankelijk geworden van de specifieke kennis van één beheerder en kunnen ook buiten kantoortijden terugvallen op Simac.”

Samenwerking verloopt soepel
“De samenwerking met Simac verloopt soepel,” zegt John Rijkers. “Een belangrijke verbetering is dat onze systemen nu ook vanuit het Control Center van Simac proactief worden gemonitord. Op het moment dat er iets mis dreigt te gaan, merkt Simac dat snel op en wordt er onmiddellijk actie ondernomen. Een ander voordeel is dat Simac maandelijks een rapportage verstrekt en dat we op basis van feiten kunnen bijsturen. Ook is er meer structuur in het beheerproces gekomen, zo hebben we bijvoorbeeld een beter beeld van alle changes die worden doorgevoerd.”

Goede informatievoorziening cruciaal
Het gebruik van IT wordt steeds intensiever binnen Lekkerland. Het komt in steeds meer facetten van de bedrijfsvoering terug. Langzaam maar zeker is IT één van de kernactiviteiten van Lekkerland geworden. De stabiliteit en het prestatieniveau van de systemen zijn daarmee cruciaal geworden. John Rijkers is van mening dat een goede informatievoorziening richting klanten en leveranciers, evenals de verdere optimalisatie van het logistieke proces een belangrijke reden kan zijn voor klanten om te kiezen voor het gemak van Lekkerland.