Nieuwe Groene Vink award voor ECD CareView

06 april 2017

De Groene Vink is een keurmerk van Zorginstituut Nederland voor softwareleveranciers rondom het berichtenverkeer tussen zorgaanbieder en betaler van de zorg (zoals zorgkantoor of gemeente). Om de award te behalen moet een traject worden doorlopen waaruit blijkt dat de berichten die vanuit het softwaresysteem gegenereerd worden, zowel structureel als inhoudelijk in orde zijn.

Traject

Meedoen aan de Groene Vink gebeurt op vrijwillige basis. Aan de uitreiking is ieder jaar een kunstwerk gekoppeld, de award, die door een zorginstelling wordt gemaakt. Deze award wordt uitgereikt aan de softwareleveranciers die voor een bepaalde datum het traject hebben doorlopen.

Dit jaar was er voor iJw 2.1 en iWmo 2.1een Groene Vink te behalen. Op respectievelijk 24 en 27 januari heeft het ECD CareView aangetoond de juiste berichten te kunnen genereren en heeft zodoende de Groene Vink verdiend. Daarmee is 2017 het eerste jaar waarin CareView JeugdWet berichten ondersteunt! Eerder heeft CareView al Groene Vinken behaald voor WLZ en WMO berichten.

Award

De award is dit jaar gemaakt door Stichting echtWaar. Het is een keramieken beeld met een patroon van groene vogels (vinken), gebaseerd op een tekening van een reguliere bezoekster van de werkplaats, geplaatst op  een houten basis.

De uitreiking vond plaats op 9 maart 2017. Na een rondleiding door de werkplaats waar de award gemaakt is en een toelichting van Zorginstituut Nederland hebben twee collega's van Simac Healthcare de award in Utrecht in ontvangst genomen.

We zijn er trots op en zullen er een mooi plekje voor vinden!