Roaming bij e-Invoicing

28 september 2016

Heb begrip roaming kennen we vooral uit de wereld van de telefonie. Als het netwerk van je eigen provider niet beschikbaar is (bijv. in het buitenland), wordt via een techniek (roaming) automatisch gezocht naar het netwerk van een andere aanbieder. Doordat er gebruik gemaakt kan worden van andere netwerken kan je als klant c.q. gebruiker van alle diensten gebruik blijven maken. Bij e-Invoicing worden al uw facturen elektronisch via een centraal platform ontvangen en verstuurd. Als partijen die e-Invoicing bieden met elkaar samenwerken, is het mogelijk om facturen via elkaars platform te laten lopen: roaming bij e-Invoicing.

Hoe roaming bij e-Invoicing werkt

Stel een klant van Simac wil een factuur versturen naar een klant. Deze Simac klant ontvangt en verstuurt zelf al wel zelf facturen via e-Invoicing. Maar nu heeft deze Simac klant te maken met een partij die wel via e-Invoicing facturen verwerkt maar via een andere aanbieder dan Simac. Er is dan een ander platform mee gemoeid. Simac kan dan schakelen met de aanbieder van het andere platform. De in- en uitgaande stromen van beide partijen worden op elkaar afgestemd zodat de facturen zonder verdere tussenkomst elektronisch uitgewisseld kunnen worden. Beide partijen profiteren op deze wijze maximaal van de voordelen van e-Invoicing.

Wat de voordelen van roaming bij e-Invocing zijn

  • Kostenbesparing

Als je met partijen die via andere platforms facturen ontvangen en versturen verbonden wordt, maak je maximaal gebruik van de voordelen van e-invoicing. De facturen hoeven niet op een andere duurdere wijze verzonden of ontvangen te worden.

  • Tijdwinst en minder fouten

Individuele facturen hoeven ook niet via een portal te worden ingevoerd en verwerkt te worden. Dit bespaart tijd, daarnaast gaat het percentage “first time right” omhoog.

  • Vergroting e-Invoicing netwerk

Zodra via een ander platform facturen uitgewisseld kunnen worden, kan dat ook met alle andere op dat platform aangesloten partijen. Je e-Invoicing netwerk wordt exceptioneel vergroot. Zo neemt de waarde van je netwerk toe met iedere (toekomstige) gebruiker!

Lees meer over de e-Invoicing oplossing van Simac.