Simac behaalt milieucertificaat

21 september 2017

Alle inspanningen op het gebied van milieumanagement zijn beloond met een formeel ISO14001 certificaat. Peter Veraa (binnen Simac verantwoordelijk voor het MVO-beleid) was dan ook terecht trots dat hij het certificaat kon overhandigen aan de directie van Simac.

Duidelijke opdracht

Het streven naar continuïteit is voor het familiebedrijf veel breder dan het alleen financieel borgen van de onderneming. Verantwoord omgaan met de omgeving is al jaren een van de kernwaarden van Simac. Om hier meer handen en voeten aan te geven is in 2015 Peter Veraa aangesteld als verantwoordelijke voor het MVO-beleid. Hij kreeg op het gebied van milieu een duidelijke opdracht: zelf de benodigde kennis vergaren en op basis daarvan een milieumanagementsysteem opzetten dat past bij de ambities van Simac.

Externe toetsing

Met steun van een brede groep betrokkenen uit de gehele Simac-organisatie is dat milieumanagementsysteem opgezet en ingevuld. In eerste instantie alleen voor de vestigingen Veldhoven en Ede. Omdat Simac veel waarde hecht aan externe toetsing is BSI gevraagd het systeem te beoordelen op basis van de ISO14001-normering. Met succes want de verschillende audits werden met een positieve beoordeling afgesloten waardoor Simac nu beschikt over een officieel ISO14001-certificaat.

Uitbreiding scope

In de volgende fase, die inmiddels is gestart, vindt uitbreiding van de scope plaats. Alle overige vestigingen van Simac worden toegevoegd aan het milieumanagementsysteem. Met dit systeem zijn we in staat de juiste analyses te maken, milieudoelen te stellen en deze te monitoren.