Simac Healthcare helpt Ziekenhuis Amstelland bij realisatie kostenreductie en breidt diensten uit

16 augustus 2017

Besparingsdoelstelling

2016 is een bewogen en intensief jaar geweest voor Ziekenhuis Amstelland (ZHA). Het jaar stond in het teken van definitief afscheid nemen van het verleden. Met de nieuwe koers, gericht op het verlenen van basiszorg op topniveau, is veel aandacht uitgegaan naar kostenbesparende maatregelen en initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendig Ziekenhuis Amstelland.

Naar verwachting zullen de ingezette maatregelen, in combinatie met een groeiende omzet binnen afzienbare tijd leiden tot een vitale organisatie. Ook voor ICT was hierin een target opgenomen, “meer met minder”, met daarbij het doel om kritisch naar de uitgaven te kijken en de kwaliteit van de ICT dienstverlening te verhogen. 2017 en de jaren erna ziet het ziekenhuis dan ook met vertrouwen tegemoet.

Verschillende partijen

De afdeling ICT werd ondersteund door verschillende partijen, waaronder Simac Healthcare. Door het aantal leveranciers te verminderen, wil de afdeling ICT meer transparantie en coherentie realiseren. Dit moet leiden tot efficiëntie en kostenreductie. In dit kader is in maart 2017 het Best Value Procurement traject ‘Ondersteuning ICT’ gestart, waarbij Simac Healthcare voor alle kavels uiteindelijk als dé partij uit de bus is gekomen. De nieuwe samenwerking is per 1 juni 2017 getekend.   

Nieuwe situatie

Doordat de contracten met de bestaande leveranciers op verschillende momenten aflopen voert de afdeling ICT de beoogde situatie gefaseerd in. De dienstverlening SAP Beheer is per 1 juni 2017 verlengd, met uitbreiding van het service window, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen functionele ondersteuning en applicatie-technische werkzaamheden. Het Infrastructuurbeheer, Serverbeheer en Werkplekbeheer worden de komende periode overgenomen van de uitgaande partijen. Daarnaast ligt de focus momenteel op de uitwerking van verdere synergievoordelen. Door uitbesteding aan Simac Healthcare moet uiteindelijk een verdere bijdrage geleverd worden aan de verlaging van kosten en het gemak voor ZHA. Dit gemak biedt Simac Healthcare door het fungeren als single-point-of-contact en het realiseren van een verhoging van de gebruikerstevredenheid door het bieden van een passende werkplekvoorziening.

Over Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland (ZHA) is het eerst aangewezen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel) en de joodse gemeenschap in Nederland. In het ziekenhuis zijn alle basisspecialismen vertegenwoordigd, wat betekent dat alle veel voorkomende aandoeningen worden behandeld en verzorgd. ZHA heeft 255 bedden, 88 medische specialisten en ruim 800 medewerkers.


Healthcare