Simac sluit zich aan als partner bij het congres Tech & Legal Report 2017

08 maart 2017

IT en Legal krijgen een steeds sterkere relatie

Op donderdag 20 april vindt het congres Tech & Legal Report 2017 plaats. Met dit congres wil initiatiefnemer Holla Advocaten samen met Simac laten zien dat technologische- en juridische ontwikkelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder ICT is ondernemen onmogelijk. ICT maakt het mogelijk op een efficiënte manier te ondernemen. Echter zijn we kwetsbaarder dan ooit voor bedreigingen als cybercrime.

Trendrapport conclusie: veel werk aan de winkel

Voorafgaand het congres is er een onderzoek uitgevoerd bij onder andere IT managers, legal counsels en compliance officers. De conclusies van dit onderzoek worden verwerkt in een trendrapport dat tijdens het congres gepresenteerd wordt.
Uit dit onderzoek blijkt dat er op het snijvlak van IT en juridische zaken nog veel werk aan de winkel is. Neem bijvoorbeeld de herziening van de Europese Privacywetgeving (de aanstaande Algemene Verordening Gegevensverwerking). Veruit het grootste deel van de respondenten is op de hoogte van de komst van deze wet en probeert hier op te anticiperen. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de respondenten zichzelf een 6 of lager als rapportcijfer wanneer het gaat om de kennis met betrekking tot de huidige status van deze wet.

Meer samenwerking vereist tussen juristen en IT-collega's

Het bedrijfsleven erkent dus dat er nog heel veel moet gebeuren. Juristen bereiden zaken voor, maar hebben IT-collega’s nodig om data te interpreteren, uit te voeren en om contracten aan te (laten) passen. Technologische ontwikkeling  is kortom een veelomvattend thema met diverse deelaspecten waar veel kennis en samenwerking bij nodig is. Veel van deze deelaspecten, zoals ICT & Privacy en cybercrime, worden in subsessies besproken tijdens het congres.

Simac partner Tech & Legal Report 2017

Simac herkent dat een nauwe samenwerking tussen IT-afdelingen en juridische partners essentieel is. Om die reden heeft Simac zich recentelijk verbonden als partner aan het congres Tech & Legal Report 2017.

Wilt u ook uw kennis verbreden? Meld u dan nu aan

Als partner van het congres mogen wij onze relaties kosteloos uitnodigen voor dit congres op donderdag 20 april. Aanmelden kan via https://vooruitzien.nu