Beeldzorg is de snelst groeiende vorm van e-health

21 augustus 2017

De maatschappij verandert en dit heeft een weerslag op de inrichting van de zorg. Familie en mantelzorgers hebben vaak een druk leven en door gebrek aan tijd niet altijd de mogelijkheid om hun naasten de aandacht te geven die ze eigenlijk zouden willen. Dit terwijl dergelijke sociale contacten erg belangrijk zijn, zowel voor de kwaliteit van leven, als voor de zelfstandigheid van de persoon en de hiermee dalende zorgbehoefte.

Cliënten en mantelzorgers worden mondiger en verwachten meer zeggenschap in het zorgproces en meer persoonlijke zorgmomenten. Beeldzorg kan hieraan bijdragen en levert op meerdere vlakken voordelen op. Op het sociale vlak maakt beeldzorg het voor cliënten gemakkelijker om contact te hebben met hun zorgverlener en mantelzorgers.

Voor de zorginstelling biedt beeldzorg voordelen, zowel in de kwaliteit van zorg als in het efficiënt inrichten en besteden van de schaarse tijd. Het is dan ook een logisch gevolg dat beeldbellen al jaren het snelst groeiende onderdeel van e-health is.

Beeldzorg in de extramurale zorg

De marges op extramurale zorg staan onder druk. Iedere besparing die te realiseren valt zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, moet worden aangegrepen. Door gebruik te maken van een blended care behandeling waarbij fysieke zorg gecombineerd wordt met zorg op afstand via beeldzorg, kan de zorginstelling een enorme besparing realiseren op reiskosten en arbeidstijd. Bovendien kan beeldzorg niet alleen worden ingezet voor triage, maar ook bij het inroepen van assistentie en  bijvoorbeeld bij medicatie- of wondcontrole. Bijkomend voordeel van het gebruik van beeldzorg is dat het aantal bezoeken in de privé leefomgeving van cliënten kan worden teruggebracht. Dit levert een belangrijke bijdrage in de tevredenheid van de cliënt, die graag zoveel mogelijk zelfstandig wil leven.

Toch geeft slecht 40% van de zorginstellingen aan ‘iets te doen’ met beeldbellen. Bij het gros van deze instellingen is het ook slechts kleinschalig ingericht en is men nog zoekende naar hoe men beeldzorg op de juiste manier kan inzetten in de werkprocessen. Een vaak genoemd knelpunt is een gebrek aan vertrouwen en/of capaciteit van ondersteunende afdelingen. Inzet van beeldbeltechnologie is zodoende alleen effectief als het een onderdeel is van het innoveren van de processen.

Vicasa

Simac biedt met Vicasa een beeldzorgoplossing specifiek gericht op de care markt. De gebruikersinterfaces zijn aangepast voor de specifieke doelgroepen en instellingen. Look & feel, beschikbare functionaliteiten en toegang tot het systeem worden bepaald door de zorginstelling. Met de Vicasa GO app, geschikt voor Android, IoS en Windows is Vicasa altijd beschikbaar. Via de uitgebreide rapportagemodule kunnen uitgebreide analyses worden gemaakt. Daarnaast kan het zorgaanbod nog verder worden gepersonaliseerd op de behoeften van iedere afzonderlijke cliënt.

Vicasa is een volledig eigen oplossing van Simac en wordt gehost vanuit onze eigen cloud.  Het systeem voldoet aan alle geldende security- en privacy-eisen en kan zodoende prima worden ingepast in uw organisatie.

Bent u geïnteresseerd in beeldbellen in het algemeen, of onze Vicasa-oplossing dan informeren we u graag.


Healthcare