Sponsoring

Nijmeegse Vierdaagse

Al vele jaren sponsort Simac via het Rode Kruis het meest sportieve wandelevenement met het leukste formulier van Simac, 'het voetjesformulier'. Er komt heel wat kijken bij het invullen, scannen, verwerken en analyseren van de 7.000 'blarenformulieren'.

Over de voorbereidingen

In de week van de Vierdaagse levert Simac op maandag de ca. 7.000 formulieren en de supersnelle scanners en PC’s (met TeleForm software) die in de schouwburg worden geïnstalleerd en waar ook de data analisten instructies krijgen over het gebruik. Vervolgens wordt met een aantal formulieren als proef het gehele proces gedraaid. In de schouwburg is een ICT-team aanwezig en ook op alle grote inzetplaatsen is permanent een ICT-er ter ondersteuning van de inzet van de ICT-middelen.

Meten is weten

Met de input van ca. 7.000 formulieren wordt een database gevuld waarmee analyses worden gemaakt op basis van SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, een statistisch computerprogramma voor de sociale wetenschappen). Aantallen behandelingen, aantallen blaren, soorten behandelingen, aantallen behandelingen per vrijwilliger per dag, juistheid van de behandeling (er zijn 2 methodes). Dit en meer wordt allemaal geregistreerd aan de hand van de gescande formulieren. Bij opvallende zaken wordt, n.a.v. van die analyses, gestuurd op verbetering van de kwaliteit of snelheid van behandeling.