Simac Learning Solutions ontwikkelt op wens van de klant e-learning modules. “E-learning” is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van internettechnologie.  E-learning wordt gebruikt binnen onderwijs en ook binnen bedrijfsopleidingen en opleidingen specifiek binnen zakelijke organisaties. We weten steeds beter wanneer en hoe ICT toegevoegde waarde kan hebben voor het vormgeven van leren. Daarmee is het ook mogelijk geworden om e-learning altijd op maat te maken welke een grote toegevoegde waarde is voor alle onderwijsinstellingen en bedrijven die gebruik willen maken van e-learning.

De e-learnings kunnen uiteraard aangeboden worden in een van de LMS systemen van Simac Learning Solutions. Een klant kan er ook voor kiezen om de gemaakt e-learning op een ander platform aan te bieden.