17 maart 2022

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2022-2: 

LearningBOX verder geoptimaliseerd. Lees in deze nieuwsbrief alles hierover.

Vorige Nieuwsbrief gemist?

In onze vorige Nieuwsbrief van donderdag 10-03-2022 hebben we gesproken over onze nieuwe en vernieuwde opleidingen. Misschien is het lezen ervan u ontschoten. Mocht u deze gemist hebben, dan nodigen we u uit om er alsnog naar te kijken.  

Nieuwe features in LearningBOX3

Er is een nieuwe release van LearningBOX3 met daarin features die het gebruik optimaliseren én we hebben de beveiliging van onze website aangescherpt:

  • Factuur studenten/werkbedrijf: studenten kunnen voortaan zelfstandig complete facturen verzorgen die zij kunnen aanbieden aan hun leer/werkbedrijf. Nadat studenten een bestelling hebben gedaan van een opleiding kunnen zij TIJDELIJK TOEGANG (zie tweede punt) regelen, ze kunnen ook de concept factuur aanvullen met de juiste bedrijfsgegevens en deze factuur opslaan/printen en aanbieden ter verwerking aan het leer/werkbedrijf. Hiervoor is geen tussenkomst meer nodig van de docent en of servicedesk van LearningBOX.
  • Tijdelijk toegang: bij het door een student bestellen van een opleiding en niet direct betalen, bijvoorbeeld omdat studenten dit per bankoverschrijving willen doen of via hun leer/werkbedrijf, is de functie TIJDELIJK TOEGANG standaard gezet op 14 dagen. Studenten kunnen zelf TIJDELIJK TOEGANG regelen. Zonder direct te betalen kunnen zij toch direct gebruikmaken van de bestelde opleiding. Ook hiervoor geldt dat tussenkomst van de docent niet meer nodig is.
  • Security/beveiliging:  informatiebeveiliging is belangrijk en actueel. Binnen Simac Learning Solutions zijn we ons daar terdege van bewust. Binnen LB3 werken we voortdurend aan de informatieveiligheid. Ook zijn binnen deze release enkele informatiebeveiligingen mee- genomen:
    • Bij account is de selfie weggehaald.
    • Bij account zijn persoonlijke gegevens als adres, telefoonnummer en bankrekening- nummer niet noodzakelijk en derhalve ook verwijderd ter invulling.
    • Bij het importeren betalingen wordt het rekeningnummer en de naam niet meer opgeslagen in de database. Enkel het volgnummer van de mutatie komt in de database te staan. Dit is mogelijk nog nodig om de betaling terug kunnen vinden bij de bank.

Een Impressie van de samenwerking tussen Uitgeverij Innovam (vmbo en mbo autotechniek) en Simac Learning Solutions. Klik op de afbeelding voor het bekijken van de video in You Tube.

LearningBOX is een product van Simac Learning Solutions                       


Onderwijs
HEEFT U ADVIES NODIG?
Mijn naam is Piet Philipsen en ik adviseer u graag over de gebruikersmogelijkheden van het LearningBOX Learning Management Systeem.