Simac zorgt voor escalatieteam na aanval op VSA-software Kaseya

05 juli 2021

In de avond van vrijdag 2 juli heeft ons Security Operating Center (SOC) kennisgenomen van een mogelijke wereldwijde ransomware-aanval op VSA-software van het bedrijf Kaseya. Conform onze richtlijnen hebben wij, naar aanleiding van de ontstane situatie, direct een escalatieteam opgericht.

Op basis van de analyses die door het escalatieteam zijn uitgevoerd ,zijn er momenteel geen aanwijzingen dat wij getroffen zijn door de aanval. Dit is mede gebaseerd op de controle procedures zoals deze officieel door Kaseya zijn vrijgegeven. Dit laat onverlet dat wij de adviezen van het Nationaal Cyber Security Centrum en Kaseya blijven volgen en alle genomen voorzorgsmaatregelen in tact laten. Zodra Kaseya een oplossing aanbiedt, bepalen wij op basis daarvan planmatig onze vervolgstappen. Uiteraard hanteren wij daarin de uiterste zorgvuldigheid in samenspraak met de beveiligingsspecialisten van ons Security Operating Center.

Daar waar onze klanten gebruikmaken van VSA software hebben wij persoonlijk contact opgenomen voor verdere toelichting.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw Simac Service Manager of uw reguliere contactpersoon.

WELKOM BIJ SIMAC

Heeft u alles onder controle op het gebied van IT security?

Contact over IT security