Blended learning, hybride leren, virtual classrooms…. De trends in het onderwijs. Globalisering, digitalisering en personalisering zijn serieuze trends die elk aspect van onze samenleving transformeren. Het onderwijs gaat radicaal veranderen. In de wereld van morgen hebben we nieuwe skills nodig. De studenten van nu? Dat zijn de professionals van morgen. Om ze klaar te stomen voor de banen van de toekomst, vormen onderwijsinstellingen de belangrijkste schakel.

De docent van de toekomst is wendbaar en activeert de onderzoekende vaardigheden van de leerling. Simac Learning Solutions stelt samen met de uitgevers een dynamisch curriculum samen waarin innovatief denken en digitale vaardigheden centraal staan. Zo kunnen we voor deze generatie leerlingen en studenten ‘een leven lang leren’ realiseren.

Een van de grootste uitdagingen is hoe we leerlingen die opgroeien met slimme apparaten het best kunnen bereiken. Ze hebben een korte aandacht spanningsboog en docenten moeten zorgen dat hun lesmethoden bij deze generatie aansluiten. Er worden nieuwe interactieve lesmethoden ontwikkeld zodat docenten aan de behoeften van hun leerlingen tegemoet kunnen komen.

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn scholen massaal overgegaan van face-to-face onderwijs naar een blended/gemengde vorm van online lesgeven en als mogelijk ook fysiek/klassikaal. Zeer waarschijnlijk blijft online learning een belangrijk onderdeel van het curriculum na COVID-19. We zijn er klaar voor Blenden Learning door middel van het online onderwijs wat LearningBOX u biedt!

Een hybride leeromgeving combineert het schoolse leren en het leren in de beroepspraktijk. Een hybride leeromgeving combineert de sterke kanten van twee traditionele leeromgevingen, de school en de beroepspraktijk, tot een nieuwe, productieve leeromgeving. Deze komt samen in het LMS wat LearningBOX u biedt.

In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volg je live les via de computer. Deze lessen zijn klassikaal en interactief. Je kunt dus tijdens de les direct vragen stellen aan de docenten, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Het is een vorm van synchrone e-learning, synchroon omdat de docent(en) en de cursisten op hetzelfde tijdstip online zijn, ieder achter zijn/haar eigen PC. De virtuele klas kan dus bestaan uit deelnemers die verspreid over de hele wereld.