GDS Systeem

Onderdelen Geneesmiddelen Distributie Systeem

 

De GDS (geneesmiddelen distributie systemen) van Tosho verwerken 50 tot 54 zakjes per minuut (afhankelijk van machine type). Deze hoge verpakkingssnelheid wordt gerealiseerd door een optimale valhoogte van de medicijnen en het horizontaal vullen over de grootste opening van het zakje.

De Tosho geneesmiddelen distributie systemen hebben allemaal de groepsnaam Xana gekregen. Het meest kenmerkende verschil tussen alle Xana GDS machines van Tosho is dat ze verkrijgbaar zijn met verschillende aantallen te plaatsen canisters. Het aantal varieert van 0 tot 400 canisters. De Xana machine range is opgebouwd met de volgende canisterplaatsen: 0-50-100-204-300-400.

Door het juiste aantal canisterplaatsen te kiezen samen met meerdere handvullades, het Benjamin handvullade vulsysteem en extra canisters voor de voorraad, kan de machine precies op maat ingericht worden. De canisters zijn onderling over de verschillende machines toepasbaar en uit te wisselen.

Simac ondersteunt u graag om zo voor u de beste configuratie samen te stellen.

Een canister is bedoeld voor een enkel type medicijntablet en voor het gecontroleerd uitgeven van dat medicijntablet. Een canister is speciaal samengebouwd uit meerdere onderdelen zodat het tabletje goed verenkeld kan worden waardoor er precies de juiste aantallen kunnen worden afgegeven en daarmee is de canister een zeer belangrijk onderdeel van de Xana machines. De Tosho canisters zijn bekend om hun betrouwbare afgifte.

De standaard blauwe Tosho canisters bestaan uit een hele range van verschillende onderdelen die modulair kunnen worden opgebouwd. Hierdoor is het mogelijk verschillende grootte van tabletjes toch goed van elkaar te kunnen scheiden en zo kun je ook verschillende groottes van canisters maken. Voordeel is dat je precies de juiste maatvoering voor tablet, hoeveelheid voorraad en het verbruik in de canisterbouw zelf kunt afstemmen op je behoefte en verbruik. Grote volumes in grote canisters, kleine volumes maar grote tabletten in middel grote canisters etc.    

Naast dat de canisters van antistatische kunststof zijn gemaakt zijn de canisters door een ingebouwde RFID chip ook willekeurig te plaatsen in de machine. De Xana machine herkent de canisters aan de RFID chip en weet dus gelijk welk medicijn er in zit, hoeveel tabletjes dat zijn en wat de houdbaarheidsdatum van dat medicijn is.

Simpel gezegd, hoe meer canisters de machine kan bevatten des te minder handelingen er nodig zijn om verschillende medicijnen automatisch te laten verpakken. In de grootste machine kunnen 400 verschillende canisters geplaatst worden en die zijn daardoor dus ook direct aanspreekbaar in het verpakproces. Zit een bepaald medicijn niet in de machine dan vraagt de machine zelf om de canisters met het medicijn alsnog te plaatsten. Voor alle machines geldt dat er in de software plaats is voor meer dan 2000 verschillende medicijntabletten. Samen met de RFID chip in de canisters is het wisselen met canisters die nog niet in de machine zitten heel gemakkelijk en snel uit te voeren.

Voor gebruikers die grote aantallen patiënten hebben en waarvoor ze veel moeten verpakken is het natuurlijk belangrijk zo snel mogelijk te zijn. Zij kiezen dan ook voor het maximale aantal canisters van 400 per geneesmiddelen distributie systeem.

Alle Xana’s hebben een handvullade. Dit is letterlijk een lade met 66 vakjes die met de hand gevuld kunnen worden. Is de lade gevuld dan schuift hij terug in de machine en de Xana weet precies wanneer, waar en hoe zo’n medicijnvakje gebruikt moet worden. Door de handvullade is het mogelijk om buiten de bestaande canisterposities toch medicijnen door het systeem te laten verpakken.

Deze aparte toevoermethode is noodzakelijk omdat niet alle medicijnen in canisters mogen worden gehouden en/of omdat sommige medicijnen zo zeldzaam voorkomen dat men ze liever niet in een canister maar liever via de handvullade toevoegt.

Met behulp van LED lampjes wordt door de software precies aangegeven welk vakje gevuld moet worden met welk medicijn waardoor er weer minder kans op fouten ontstaat en men ook snel de handvullade kan vullen. Ook bestaat de mogelijkheid deze lade uit te nemen en ergens lokaal te vullen.

Het separate handvullade vulsysteem, Benjamin, is ontwikkeld om de uit de machine genomen handvullade snel en betrouwbaar te kunnen vullen. Door gekleurde LEDjes wordt het vullen van de juiste medicijnen snel en duidelijk aangegeven. Omdat de handvullade met een barcode of zelfs een RFID code kan worden uitgevoerd, herkent de machine bij terugplaatsen welke handvullade er is teruggeplaatst en kan het verpakken weer automatisch worden afgehandeld.

 

Om alle mogelijkheden van de geneesmiddelen distributie systemen te kunnen gebruiken heeft Tosho een complete software ontwikkeld genaamd Filia suite.

De Filia suite bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Maple: het Filia totaal controlesysteem. Hier kan iedere van iedere aangesloten Xana de conditie bekeken worden
  • Oak: het machine controlesysteem. Hier wordt per machine precies getoond wat zijn status is, hoe lang bepaalde onderdelen draaien, wanneer de folie op is, welke canisters vervangen moeten worden en nog veel meer.
  • Benjamin: het handvullade medicijn ondersteuningssysteem. Hier worden de verschillende handvullades bijgehouden en het medicijn track & trace systeem aangevuld.
  • Pachira: het ontblister medicijn ondersteuningssysteem. Hier worden de binnenkomende medicijnen aan canisters toegewezen en wordt de RFID chip geprogrammeerd.
  • Clover: is het manueel invoersysteem waarmee de apotheker handmatig patiëntvoorschriften in het Filia systeem kan invoeren.
  • Filia service: een informatie interfacesysteem. Filia service is web and XML based interfacesystem waardoor Xana’s op afstand onderhouden kunnen worden.
  • Filia web: een op het internet gebaseerde groep ondersteuningssysteem. Filia web is een bulletin board voor alle gebruikers met standaard handleidingen en updates. Klanten kunnen hier rechtstreeks met Tosho technische staf communiceren over vragen die ze hebben