Service


Simac Masic & TSS heeft een uitgebreid service apparaat. 
Onze service medewerkers verrichten;

 • Onderhoud aan machines of technische systemen
 • Meet- en kalibratie werkzaamheden
 • After Sales Support op producten, machines & projecten
   

Internationaal
Simac Masic & TSS onderhoudt Service Level Agreements (SLA’s) voor klanten in​ Europa, de Verenigde Staten van Amerika & Azië. Onze service specialisten ondersteunen op locatie of op afstand via de telefoon of softwaresystemen.

After Sales Service
Voor de ondersteuning van klanten op alle fronten zijn er de volgende mogelijkheden;

 • Opleiding
 • Reserveonderdelen
 • Remote support (offline & online)
 • Remote access
 • Bezoek op locatie
 • Preventief onderhoud
 • Curatief onderhoud
 • Advies voor optimalisatie


Meet- en kalibratiedienst
De meet- en kalibratiedienst is onderdeel van de afdeling service van Simac Masic & TSS. U kunt bij ons terecht voor;

 • Controle & kalibratie van geometrische, elektrische en thermische apparaten & meetmiddelen
 • Meten van enkele (unieke) & seriematige producten
 • Rapportage & archivering van kwalitatieve productresultaten
 • Opstellen van complete kalibratiesystemen


Mechanische metingen
Op mechanisch gebied verrichten wij metingen die betrekking hebben op afmetingen (ook driedimensionaal) voor vlakheid, rechtheid, rondheid, cilindriciteit en profielbeschrijving.

Elektrisch-thermische metingen
We kunnen spannings- en stroommetingen (AC/DC), frequentie-, weerstands-, capaciteits- en temperatuursmetingen. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor kalibratie van uw apparatuur.

Certificering & standaarden
Op de afdeling Service is kwaliteit vanzelfsprekend een belangrijke maatstaf. Wij werken volgens de ISO 9001:2008-norm en zijn gecertificeerd. Bij het beheren van het kalibratiesysteem wordt gebruik gemaakt van ondersteunende softwarepakketten (kalibratie-waarborgingssysteem). Dit bevordert de herleidbaarheid (traceability) en klantgerichte informatievoorziening. Het kalibreren van meetmiddelen is volgens ISO 9001:2008-norm gebonden aan strikte eisen. De referentiestandaarden worden gekalibreerd bij de door de Raad van Accreditatie (NKO) erkende instanties.

Simac