27 maart 2020

Maatregelen tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis ontstaan veel vragen. Wij willen onze klanten graag informeren over de maatregelen die wij hebben genomen om de continuïteit van onze dienstverlening zoveel als redelijkerwijs mogelijk te kunnen garanderen.

We werken vanuit meerdere vestigingen, onze medewerkers reizen niet tussen de vestigingen en nagenoeg alle medewerkers met een functie die dit toelaat werken thuis. Interne vergaderingen en overlegmomenten worden op afstand gevoerd en niet op locaties van Simac. Bezoeken aan onze locaties door derden worden zoveel mogelijk uitgesteld en later ingepland.

Extern volgen we daar waar mogelijk de instructies die ons door klanten aangereikt worden en proberen we van daaruit zo goed mogelijk onze dienstverlening door te zetten. Uiteraard kunnen wij niet in alle gevallen remote werken en dienen onze medewerkers soms ter plekke te gaan in het kader van de overeengekomen dienstverlening. Daarbij geldt wel dat wij onze medewerkers uiteraard niet in onveilige c.q. risicovolle situaties zullen brengen.

Indien op enig moment maatregelen gaan gelden waardoor het reizen van en naar en/of binnen Nederland nog meer beperkt of geheel verboden wordt, kan het moment komen dat ook onze dienstverlening geraakt wordt en een overmachtssituatie ontstaat. Zo ver is het gelukkig nog niet. Op dit moment kunnen we dan ook stellen dat voor nu onze klanten kunnen rekenen op onze vertrouwde dienstverlening.

Dagelijks houden we op directieniveau de ontwikkelingen bij om tijdig te kunnen bijsturen en ingrijpen bij sterk veranderende omstandigheden. Uiteraard zullen de richtlijnen vanuit RIVM en overheid hierbij een leidende rol spelen.

Zijn er concrete vragen dan graag contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon.