Het familiebedrijf Simac bestaat uit een holding, Simac Techniek NV, met daaronder zelfstandig opererende werkmaatschappijen, de Simac-bedrijven. Simac Techniek is een zogenaamde structuurvennootschap met een directie en een onafhankelijke raad van commissarissen.

Directie

De holding kent een vierhoofdige directie. Maartje van Schagen is ceo en Michael van Kasteren cfo. Eric van Schagen en Ine Frings zijn board member. De directie houdt zich bezig met het bestuur en de strategie van de vennootschap en met de inzet van middelen en mensen. De directie overlegt regelmatig met de raad van commissarissen. Belangrijke besluiten worden voorgelegd ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering van aandeelhouders.

Raad van commissarissen

Op dit moment bestaat de raad van commissarissen uit vier personen. Zij oefenen toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en adviseren de directie. De raad van commissarissen richt zich op het belang van de vennootschap. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen.

“Groeien is geen doel op zich, het borgen van continuïteit wel. Wij willen er niet alleen vandaag maar ook morgen toe doen.”

Maartje van Schagen - ceo Simac Techniek NV

Zes pijlers

De Simac werkmaatschappijen opereren als zelfstandige bedrijven op hun eigen markten. Binnen Simac geloven we niet zo in een stip op de horizon zetten. En daar als organisatie standvastig op afkoersen. Wij zitten immers in de ICT en high tech markten. De uitdagingen van morgen zijn totaal anders dan die van vandaag. De kunst is dan ook niet om ver vooruit te kunnen kijken en vast te houden aan dogma’s, maar om alert te blijven en mee te bewegen met de markt.

Daarom is groeien geen doel, maar is het borgen van continuïteit dat wel. Wij willen er niet alleen vandaag maar ook morgen toe doen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we Simac gebouwd op zes pijlers. Elke werkmaatschappij bouwt hier haar strategie op.

Jaarverslag

Elk jaar leggen we middels een jaarverslag verantwoording af over onze activiteiten. Een accountant controleert de cijfers voor publicatie. Alle recente jaarverslagen zijn via deze website te downloaden.

Simac Techniek NV

De Run 1101
5503 LB Veldhoven
Nederland

Postbus 340
5500 AH Veldhoven
Nederland

T. +31 40 258 29 44
E. info@simac.com
KvK 17057712