21 augustus 2019

Simac sponsor van Ride 2 Live Life

Simac sponsor van Ride 2 Live Life 

Stichting Ride 2 Live Life is ervan overtuigd dat samen bewegen bijdraagt aan de aanvaarding van lichamelijke en/of psychische verwondingen en beperkingen. Bewegen in de vorm van fietsen om je leven te leiden, vergroot het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Wij inspireren jongeren en volwassenen met verwondingen en/of beperkingen om zich ten volle te ontwikkelen en volledig deel te nemen aan de samenleving.

I CAN Wounded Warriors Cycling Team

Het I CAN Wounded Warriors Cycling Team is meer dan een groep enthousiaste wielerliefhebbers. Achter elke trap voorwaarts zit, soms letterlijk, een gedachte, een doel. Finishen doen ze altijd gezamenlijk. De kern van het team bestaat uit fysiek- en/of mentaal gewonde veteranen en een aantal belangrijke mensen uit hun directe sociale omgeving. Het fietsen, samen of alleen, helpt hen om op een andere manier met hun lichamelijke- en psychische wonden om te gaan. Onder andere de endorfine-kick, de cadans, de buitenlucht en de omgeving zijn de ideale ingrediënten om dit te bereiken.

Wounded Warriors Life Ride 2019 ter ere van de Irene brigade  

75 jaar na dato volgen zij het grootste gedeelte van de route welke de helden van de Prinses Irene Brigade hebben afgelegd om West-Europa te helpen bevrijden. Creëren van erkenning en waardering voor Veteranen en (ex-)geüniformeerden, herinneren wat hier tijdens WO II is gebeurd, daarnaast zullen zij ook stilstaan bij WO I. Onderweg worden er begraafplaatsen bezocht zodat zij de slachtoffers worden herdacht. Wij hebben het voorrecht om dit in vrijheid te kunnen doen, daarom Eren wij hen -de mannen van de Prinses Irene Brigade-. Zij staan tijdens deze tocht symbool voor allen die zich in het verleden en heden hebben ingezet voor de Vrede en veiligheid.
Wij hopen enkele kleinkinderen en/of achterkleinkinderen te kunnen motiveren om de route, welke hun (over)grootvader heeft afgelegd, samen met ons te fietsen.

Simac Electronics is één van de sponsoren. Meer informatie kunt op hier lezen: https://www.ride2livelife.nl/over-ride2livelife


Defensie en veiligheid
Welkom bij Simac
We helpen u graag!