Per 1 juli 2017 moeten kabels die bedoeld zijn voor permanente installaties in bouwwerken voldoen aan de Europese Verordening Bouwproducten nr. 305/2011/EU (Construction Products Regulation, CPR). Deze Verordening heeft tot doel de veiligheid in gebouwen te vergroten en de gezondheid van individuen te beschermen. Voor kabels verwijst de Verordening naar de norm NEN-EN 50575. Deze norm heeft betrekking op het brandgedrag van kabels. Kabels worden geclassificeerd in verschillende (brand)klassen die toegepast mogen worden in bepaalde situaties.

Alles over CPR voor glasvezel en koper kabels

Om te bepalen welke classificatie in welke situatie vereist is in Nederland is de norm NEN 8012 opgesteld. Met behulp van de stroomschema’s en/of de risicograaf in NEN 8012, waarin vragen staan over de gebruiksfunctie en risicofactoren, komen gebruikers tot de juiste keuze. Wat de Verordening en de normen precies betekenen voor glasvezel en koper kabels en welke verantwoordelijkheden fabrikanten, distributeurs adviseurs en installateurs hebben, leest u in het uitgebreide Whitepaper “Wat betekent de CPR voor glasvezel en koper kabels?”.

Het kennisdocument bevat de volgende onderdelen

- De Verordening Bouwproducten (CPR)
- Esentiële kenmerken en Europese geharmoniseerde normen
- Eisen aan kabels als bouwproduct
- Classificatie
- Conformiteitssysteem 
- Declaration of Performance (DoP)
- CE markering
- Toepassing van de Verordening binnen Nederland volgens NEN8012
- Verantwoordelijkheden
- Veel gestelde vragen
- Simac Portfolio

Wilt u meer weten over alle details rondom het brandgedrag van glasvezel- en koperkabels? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocument

Ontvang het kennisdocument 'CPR: Brandveiligheid van Glasvezel en Koper Kabels' gratis!

Kennisdocument downloaden
Afbeelding Kennisdocument CPR