Demping en kwaliteit van glasvezel connectoren

Demping van glasvezelconnectoren in verschillende klassen

In de standaard IEC 61753-1: “Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard – Part 1: General and guidance for performance standards” zijn klassen met dempingwaarden gedefinieerd. Deze zijn weergegeven in de volgende tabel.

Demping in verschillende klassen volgens de IEC 61753-1

Krijg inzicht in de dempingklasse van uw connectoren

Standaard IEC 61300-3-34 “Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-34: Examinations and measurements – Attenuation of random mated connectors” beschrijft de wijze waarop de meting van demping uitgevoerd moet worden.

Het meten volgens deze methode is zeer bewerkelijk; 10 patchkabels leveren 360 metingen op en is dus niet geschikt voor productiemeting. Het is toch goed om inzicht te hebben in de dempingklasse van een connector omdat de dempingwaarden een goede benadering zijn van de praktijksituatie waarin connecties ook willekeurig samengesteld zijn. Veel beter dan de ideale situatie van een productiemeting waarbij gemeten wordt tegen een referentieconnector die geselecteerd is om een zo laag mogelijke dempingwaarde op te leveren.

Standaard IEC 61300-3-4 “Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-4: Examinations and measurements – Attenuation” beschrijft de wijze waarop deze productiemeting uitgevoerd dient te worden.

Wilt u meer lezen over de standaarden of andere onderwerpen als oorzaken van demping en kwaliteit van glasvezelconnectoren? Download dan gratis aan de rechterzijde ons kennisdocument!

Het kennisdocument bevat onder andere de volgende onderdelen

- Wat maakt de ene demping beter dan de andere, zelfs als de getallen hoger zijn?
- Wat zijn de belangrijkste oorzaken van demping en hoe kan hun invloed geminimaliseerd worden?
- Hoe wordt de demping gemeten?
- Wat gebeurt er wanneer verschillende kwaliteiten door elkaar gebruikt worden?

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocumenten

Ontvang het kennisdocument 'Demping van glasvezel connectoren' gratis!

Download kennisdocument
Afbeelding Kennisdocument Demping van Glasvezelconnectoren