CPR Wetgeving

CPR: Welke kabels hoort u in en na de overgangsperiode te gebruiken?

1. Bouwvergunning is verstrekt vóór overgangsperiode (voor 10 juni 2016)

1a. Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

1b. Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en (voor zover beschikbare) niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast, tenzij CPR-geclassificeerde kabels privaatrechtelijk (contractenrecht) verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen. Niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen hoogstens nog op de markt worden aangeboden.

2. Bouwvergunning is verstrekt tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017

2a. Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

2b. Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017: Na 1 juli 2017 is de CPR overgangsperiode ten einde.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN-1010 is van kracht.

De huidige NEN-1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN 8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN-1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN-8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen.

3. Bouwvergunning is verstrekt na 1 juli 2017

In deze situatie geldt hetzelfde als onder 2b verwoord.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN-1010 is van kracht.

De huidige NEN-1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN-8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN-1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN-8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn.

Wilt u meer weten over alle details rondom het brandgedrag van glasvezel- en koperkabels? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocument

Ontvang het kennisdocument 'CPR: Brandveiligheid van Glasvezel en Koper Kabels' gratis!

Kennisdocument downloaden