Overgangsperiode CPR

vanaf 1 juli 2017 is de toepassing van CPR verplicht.

1. Bouwvergunning is verstrekt vóór overgangsperiode (voor 10 juni 2016)

1a. Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

1b. Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en (voor zover beschikbare) niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast, tenzij CPR-geclassificeerde kabels privaatrechtelijk (contractenrecht) verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen. Niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen hoogstens nog op de markt worden aangeboden.

2. Bouwvergunning is verstrekt tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017

2a. Uitvoering vindt plaats in overgangsperiode tussen 10 juni 2016 en 1 juli 2017: CPR-geclassificeerde kabels en niet-CPR-geclassificeerde kabels mogen worden toegepast.

2b. Uitvoering vindt plaats na 1 juli 2017: Na 1 juli 2017 is de CPR overgangsperiode ten einde.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN-1010 is van kracht.

De huidige NEN-1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN 8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN-1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN-8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn. Fabrikanten en importeurs mogen na 1 juli 2017 alleen nog CPR-geclassificeerde kabels in de handel brengen.

3. Bouwvergunning is verstrekt na 1 juli 2017

In deze situatie geldt hetzelfde als onder 2b verwoord.
De op het moment van afgifte van de Bouwvergunning geldende NEN-1010 is van kracht.

De huidige NEN-1010:2015 + C1:2016 verwijst voor het brandgedrag naar de NEN-8012. Dit betekent dat de installateur voor elke installatie onder NEN-1010: 2015 + C1: 2016 de verplichting heeft kabels te gebruiken die voldoen aan de NEN-8012, waardoor CPR-geclassificeerde kabels verplicht zijn.

Wilt u meer weten over alle details rondom het brandgedrag van glasvezel- en koperkabels? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Welkom bij Simac

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Stel uw vraag
Vul hier uw e-mailadres in en ontvang het kennisdocument 'CPR: Brandveiligheid van Glasvezel en Koper Kabels' gratis!

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw contactgegevens. Daarom vragen wij hieronder uw akkoord.