Oorzaken van demping van glasvezel connectoren

Lees in dit kennisdocument alles over Laterale verschuiving, Hoekafwijking en Modus Veld Diameter verschil

Hoe ziet een glasvezel connectie eruit?

Glasvezel connecties bestaan doorgaans uit twee connectoren die gestoken zijn in een adapter. Het belangrijkste onderdeel van de connector is de keramische ferrule waarin de glasvezel verlijmd is. Twee ferrules worden uitgelijnd in een zogenoemde “sleeve” of koppelbus die onderdeel is van de adapter. De onderstaande afbeelding van een SC/PC connectie geeft weer waar deze onderdelen in de connectie zitten.

SC/PC connectie

De demping van een connectie, in het Engels “Insertion Loss” genoemd, wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende parameters:

- Laterale verschuiving
- Hoekafwijking
- Modus Veld Diameter verschil

Laterale verschuiving: de belangrijkste parameter bij glasvezel connectoren

Het is bekend dat de laterale verschuiving in de praktijk de belangrijkste parameter is bij glasvezelconnectoren met een keramische ferrule. Laterale verschuiving wordt veroorzaakt door excentriciteit van de glasvezelkern die niet precies in het midden van de ferrule gepositioneerd is én door afwijkingen in de uitlijning van de ferrules in de koppelbus. Beide zijn een gevolg van toleranties in de glasvezels, de ferrules en de koppelbus.

Wilt u meer lezen over laterale verschuiving of andere onderwerpen als de standaarden, demping en kwaliteit van glasvezelconnectoren? Download dan gratis aan de rechterzijde ons kennisdocument!

Het kennisdocument bevat onder andere de volgende onderdelen:

- Wat maakt de ene demping beter dan de andere, zelfs als de getallen hoger zijn?
- Wat zijn de belangrijkste oorzaken van demping en hoe kan hun invloed geminimaliseerd worden?
- Hoe wordt de demping gemeten?
- Wat gebeurt er wanneer verschillende kwaliteiten door elkaar gebruikt worden?

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang het kennisdocument 'Demping van glasvezel connectoren' gratis!

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw contactgegevens. Daarom vragen wij hieronder uw akkoord.

Afbeelding Kennisdocument Demping van Glasvezelconnectoren