Connector zones en acceptatiecriteria van glasvezel connectoren

volgens IEC 61300-3-35

Connector Zones volgens IEC 61300-3-35

Bij de connector eindvlak inspectie dient de zone-indeling conform het onderstaande figuur en IEC 61300-3-35 gehanteerd te worden.

Connector Zones volgens IEC 61300-3-35

Acceptatie Criteria volgens IEC 61300-3-35 

Bij de connector eindvlak inspectie dienen de acceptatiecriteria conform de onderstaande tabel en IEC 61300-3-35 gehanteerd te worden.

Acceptatie Criteria volgens IEC 61300-3-35

Voorkom problemen in glasvezelnetwerken

Vervuiling is de meest voorkomende oorzaak van problemen in glasvezelnetwerken. Problemen als demping, reflectie en permanente beschadiging van connectoren worden simpelweg veroorzaakt door vervuiling in glasvezel connectoren. In het ergste geval kan dit leiden tot uitval van gehele systemen. 

Bent u op zoek naar meer informatie over inspectie- en reinigingsmethodes, procedures en inspectierapportages van glasvezel connectoren. Download dan aan de rechterzijde van deze pagina ons kennisdocument. Heeft u overige vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Welkom bij Simac

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Stel uw vraag
Vul hier uw e-mailadres in en ontvang het kennisdocument 'Glasvezels schoon' gratis!

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw contactgegevens. Daarom vragen wij hieronder uw akkoord.

Kennisdocument Inspectie & Reiniging van glasvezel connectoren