Toepassing van de CPR wetgeving binnen Nederland

Wie is er verantwoordelijk volgens het vernieuwde CPR, NEN 8012?

De Verordening maakt voor kabels onderscheid in zeven Euroklassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca) en een additionele classificatie voor rook (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). Voor de implementatie in Nederland is de NEN 8012 opgesteld. Het aantal classificaties is daarin beperkt tot vier (zie tabel hieronder).

Indeling Brandklassen naar Brandrisico conform NEN 8012

NEN 8012 is de Nederlandse norm voor de keuze van het leidingtype. Met behulp van de stroomschema’s en/of de risicograaf in NEN 8012, waarin vragen staan over de gebruiksfunctie en risicofactoren, komen gebruikers tot de vereiste brandklasse.

Wie is er verantwoordelijk voor de toepassing van CPR binnen Nederland?

Installateurs en adviseurs

Installateurs/adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze van de brandklasse en kabel; conform de NEN-8012. De installateur moet kunnen aantonen dat de kabel met de juiste brandclassificatie is geïnstalleerd.

Eigenaren en gebruikers

De eigenaar/gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het bepalen van het brandrisico conform het bouwbesluit en NEN-8012.

Groothandels en distributeurs

Groothandels/distributeurs dienen erop toe te zien dat alle verkochte kabelproducten die vallen onder de Verordening zijn voorzien van CE-markering.

Kabelfabrikanten

Kabelfabrikanten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brandtesten, het opstellen en aanbrengen van de CE-markering en het opstellen en beschikbaar maken van de prestatieverklaring (Declaration of Performance).

Wilt u meer weten over alle details rondom het brandgedrag van glasvezel- en koperkabels? Download dan gratis aan de rechterzijde ons uitgebreide kennisdocument!

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang het kennisdocument 'CPR: Brandveiligheid van Glasvezel en Koper Kabels' gratis!

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform ons privacybeleid. Wij zijn wettelijk verplicht om uw toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw contactgegevens. Daarom vragen wij hieronder uw akkoord.

Afbeelding Kennisdocument CPR