OTDR

Fusielassen meten met een OTDR

Optical Time Domain Reflectometers (OTDR’s) worden in het algemeen gebruikt voor het meten aan glasvezels bij aanleg, onderhoud en storingen. Een OTDR bepaalt de grootte en afstand van karakteristieke punten in de glasvezelverbinding zoals breuk, fusielassen en connectoren.

Fusielassen beoordelen met een OTDR in single mode glasvezel

Een OTDR meting wordt beïnvloedt door diverse optische eigenschappen van glas. Verschillen in Modus Field Diameter (MFD) aan weerszijden van een fusielas kunnen leiden tot een foutieve interpretatie van het lasverlies bij enkelzijdige OTDR metingen. Dit is niet alleen het geval bij fusielassen van verschillende glasvezeltypen maar ook bij fusielassen van hetzelfde type of specificatie glasvezel.

In dit document wordt beschreven op welke wijze een OTDR meet en hoe interpretatiefouten kunnen ontstaan. Er worden praktische voorbeelden gegeven van meetwaarden en richtlijnen die gehanteerd kunnen worden om enkelzijdige metingen op een juiste wijze te beoordelen.

Het kennisdocument bevat de volgende onderdelen

- OTDR Meetmethode
- Lasverlies bepalen met een OTDR
- Praktische voorbeelden van meetwaarden en richtlijnen
- Op de juiste wijze beoordelen van fusielassen 

Wilt u meer weten over het correct meten van fusielassen met een OTDR in single mode glasvezel? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocument

Ontvang het kennisdocument 'Fusielassen beoordelen met een OTDR in single mode glasvezel' gratis!

Download kennisdocument
Afbeelding Kennisdocument Lassen meten met een OTDR