Internationale standaarden als IEC en TIA stellen dat metingen aan las- en connectorverliezen met een OTDR uitgevoerd dienen te worden vanaf beide uiteinden van een verbinding. Verliezen dienen gemiddeld te worden om de hoogste nauwkeurigheid te verkrijgen en meetfouten door verschillen in terug strooiing te elimineren.

Het is onjuist te denken dat een enkelzijdige OTDR meting gebruikt kan worden om betrouwbare las- en connectorverliezen te meten in glasvezelverbindingen.

Een enkelzijdige meting beoordelen, met in acht name van de onnauwkeurigheid

Als er om praktische redenen geen dubbelzijdige OTDR meting uitgevoerd kan worden, kan men ervoor kiezen om, met in acht name van de onnauwkeurigheid, een enkelzijdige meting te beoordelen. Als de onnauwkeurigheid niet wordt meegenomen in de beoordeling gaat men er vanuit dat alle optische eigenschappen van de gebruikte glasvezels consistent zijn over de gehele lengte ervan. In de praktijk zal dit echter niet zo zijn. Het terug gestrooide licht zal variëren in intensiteit door de verschillen in de optische eigenschappen.

Het kennisdocument bevat onder andere de volgende onderdelen

- OTDR Meetmethode
- Lasverlies bepalen met een OTDR
- Praktische voorbeelden van meetwaarden en richtlijnen
- Op de juiste wijze beoordelen van fusielassen 

Wilt u meer weten over het bepalen van lasverlies inclusief alle bijbehorende formules en vergelijkingen? Download dan gratis aan de rechterzijde ons gedetailleerde kennisdocument! 

Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Ik ben bekend met deze technologie en help u graag op weg!

Kennisdocument

Ontvang het kennisdocument 'Fusielassen beoordelen met een OTDR in single mode glasvezel' gratis!

Download kennisdocument
Afbeelding Kennisdocument Lassen meten met een OTDR