14 september 2017

Samenwerking Simac Electronics en Speer IT maakt unieke ontwikkelingen mogelijk

Het intelligent verwerken van meetresultaten

Per 1 september 2017 hebben Simac Electronics en Speer IT hun handtekening gezet onder een exclusieve samenwerking op het gebied van het intelligent verwerken van meetresultaten. Hiermee bundelen zij de kennis over glasvezelregistratiesystemen, glasvezelmeetapparatuur en de bijhorende processen tot een omgeving die in staat is om de volgende stap te zetten in glasvezel automatisering, monitoring en beheer.

Quote vanuit Simac Electronics

“Simac Electronics is al jarenlang marktleider in het leveren van specifieke software voor glasvezel meetapparatuur. Het softwareproduct FiberFIT automatiseert de logistiek en borgt de kwaliteit van de meetgegevens voor het opleveren van glasvezelhuisaansluitingen in Fiber to the Home (FttH). De ervaring die we hiermee hebben opgedaan willen we nu samen met Speer IT verder benutten voor andere marktsegmenten en in andere productoplossingen. Het primaire doel is dat wij het complete opleveringsproces gaan automatiseren en daarmee de beschikbaarheid voor de operatie van het netwerk versnellen. Tevens willen wij ons huidige glasvezelmonitoringsysteem nog intelligenter maken, zodat we niet alleen continu de conditie van een glasvezelnetwerk kunnen bepalen maar ook kunnen voorspellen. De combinatie van onze glasvezelkennis en praktijkervaring rondom optische hardware én de kennis die Speer IT heeft m.b.t. software en netwerkregistratie is bijzonder krachtig. Hierdoor voorzie ik mooie ontwikkelingen die het glasvezelopleverings- en registratieproces enorm gaan vereenvoudigen. Hier heeft straks iedereen baat bij, zowel aannemer als netwerkeigenaar.”

Quote vanuit Speer IT

Kees Jonker, CEO van Speer IT, zegt hierover: “Speer IT is in Nederland marktleider op het gebied van de registratie van glasvezel. We zijn hier gekomen doordat we de klant in staat stellen haar netwerk met een zeer hoog detail te registreren en doordat we continu innoveren op onze producten. Naast de door Maarten Verbunt genoemde versnelling in het opleverproces in combinatie met ons nieuwste product ‘Veldwerk’ zie ik voor de langere termijn dat we door het verzamelen van meetdata onze klanten kunnen voeden met voorspellingen van events in de toekomst, doordat trends in de meetdata inzichtelijk zijn. Simac loopt naar ons idee voorop als het gaat om de innovatie van het trendmatig verzamelen van meetdata. Hierdoor passen we als partijen goed bij elkaar. We denken hier het verschil te gaan maken van een piepsysteem dat af gaat als de infrastructuur al stuk is (wat al op diverse manieren bij verschillende klanten werkt) naar een proactief systeem.”

Over Speer IT

De missie van Speer IT is om een optimaal overzicht te geven van glasvezelnetwerken voor de beheerders. Speer IT biedt hiervoor hoogwaardige glasvezelregistratiesystemen. Bijzonder aan deze systemen is dat de mogelijkheden zeer uitgebreid zijn, terwijl het gebruik ervan juist eenvoudig en flexibel van opzet is. Cocon is het belangrijkste en veruit bekendste product en is zonder twijfel de standaard in Nederland. Maar ook internationaal wordt Cocon toegepast door grote telecomorganisaties. Niet verwonderlijk, want dankzij deze applicatie houdt de beheerder het overzicht over de meest ingewikkelde netwerkstructuren. Snel en gebruiksvriendelijk, met een veelheid aan opties en automatische processen. Hiernaast is Speer IT de bedenker en leverancier van onder andere CoconTheWeb, Veldwerk en Klicon. Meer informatie over Speer IT vindt u op www.speerit.nl.

Over Simac Electronics

Simac Electronics is gevestigd in Drunen en is één van de werkmaatschappijen onder de holding Simac Techniek N.V. uit Veldhoven. Als kenniscentrum en ingenieursbureau biedt Simac Electronics haar klanten hoogwaardige meet- en verbindingsoplossingen. Zo leveren en ondersteunen zij glasvezelmeet- en lasapparatuur én verbindingsoplossingen d.m.v. glasvezel, coax en kopercomponenten. 

Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Welkom bij Simac
Meer weten?