De voorloper van FiberFIT Home, de Bingokaart OTDR meetmethode (multicore meting), heeft vanaf 2009 tot op heden al veel efficiency gebracht in het meten van FttH verbindingen. Samen met diverse FttH aannemers hebben we hierop doorontwikkeld en FiberFIT; Fiber Intelligent Testing gerealiseerd.

Wat is FiberFIT Home?

FiberFIT Home is software die automatisch uw OTDR aanstuurt en uitleest. FiberFIT Home is verder een (API) koppeling tussen gegevens uit een registratie/workflow systeem en OTDR glasvezelmetingen. De meetcondities en -resultaten worden hiermee geborgd en gekoppeld aan KabeliD (of postcode + huisnr.). FiberFIT Home is Cloud-based, d.w.z. dat FiberFIT Home werkt met gegevens die opgeslagen worden op internet, maar de applicatie is ook offline toepasbaar. Werkt u momenteel met SOR bestanden? FiberFIT Home heeft ook de mogelijkheid SOR bestanden van de uitgevoerde metingen op te slaan en via de API weer op te vragen.

Voordelen van FiberFIT Home

1. Tijdwinst: alleen al de efficiency in de voorbereiding van de metingen en de verwerking van de resultaten kan een besparing van meerdere uren per week opleveren. Eerder opleveren betekent ook eerder factureren.
2. Hogere kwaliteit: geen "vertaalfouten” tussen productielijsten, meetresultaten en opleversystemen.
3. Beschikbaarheid: niet meer foutief werken met oude papieren laslijsten waar de laatste wijzigingen nog niet in verwerkt zijn.
4. FiberFIT Home zorgt ook voor uniforme meetcondities en –resultaten. De condities worden namelijk per opdracht geborgd en automatisch ingesteld in de OTDR.
5. FiberFIT Home wordt door ontwikkeld op basis van wensen en feedback vanuit de gebruikers. Zo werkt Simac continu aan verbeteringen en uitbreidingen van haar producten om u nog beter van dienst te zijn.
6. Naast een dempingswaarde, inclusief meetdatum- en -tijd, op basis van Postcode/huisnummer (en/of FiberID) kunt u veel meer registreren.

Via de API is optioneel de volgende data op te vragen via een SOR bestand met daarin opgenomen

  • De OTDR grafiek (de trace)
  • Supplier Name / Company; bedrijfsnaam (gebruiker) FiberFIT Home
  • Operator; persoonsnaam gebruiker FiberFIT Home
  • Origin(ating Location); informatie over beginlocatie van de vezel
  • End (Terminating Location); informatie over eindlocatie van de vezel

Verder zijn voor u aan deze API meer automatische opslagmogelijkheden toegevoegd

  • OTDR-serienummer
  • Centralist info (email+voornaam+achternaam PoP medewerker)
  • Totale Return Loss van de gemeten verbinding

Deze resultaten zijn bijvoorbeeld via uw proces software (FiberConnect, Workon, etc.) opvraagbaar. Hierdoor is het NAL-len (NetAdminLight test) mogelijk overbodig.

Bent u op zoek naar een training of heeft u andere vragen over FiberFIT Home? Wij voorzien u en uw API partner (Speer, Swissknife, etc.) graag van meer informatie.

Meer weten over FiberFIT Home?

Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vanwege AVG-wetgeving moeten we u vragen de marketing-cookies te accepteren.
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Heeft u een vraag over FiberFIT Home? Ik voorzie u graag van gedetailleerde informatie.
Welkom bij Simac
Mijn naam is Stephan Peute en ik ben manager engineering, design & consultancy. Heeft u een vraag over FiberFIT Home? Ik voorzie u graag van gedetailleerde informatie.

Referentie door BAM Infratechniek

De grote hoeveelheden, belangen en processen maken een FttH project tot een uitdaging. FiberFIT Home geeft ons daarin een stuk houvast en controle. Meer informatie over deze referentie?

Lees meer