15 mei 2019

Consultant Sebastian over Business Intelligence

Komt u het begrip Business Intelligence (BI) ook tegen? En weet u dan precies wat er mee wordt bedoeld, hoe het werkt, wat de voordelen zijn en of het voor uw organisatie interessant is? Onze P2P consultant Sebastian van Til geeft u het antwoord op deze vragen.

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) bestaat uit het vertalen van gegevens naar informatie. Uit diverse (sub)systemen worden gegevens verzameld en gecombineerd om deze te presenteren als bruikbare informatie. Het karakter van deze presentatie is veelal interactief.

Relevante data is niet altijd direct voorhanden. Of omdat niet bekend is, dat het er is of omdat er niet makkelijk over te beschikken is omdat het weggestopt zit in allerlei bedrijfssystemen. Business Intelligence software brengt deze verschillende systemen bij elkaar. Een groot verschil kan gemaakt worden wanneer die relevante data zo vertaald wordt dat dit waardevolle input is voor het nemen van zakelijke beslissingen.

Bij Business Intelligence gaat het in het begin van het proces om de wenselijke informatie. Wat is er nodig om beslissingen te kunnen ondersteunen? Vervolgens ligt het zwaartepunt bij ICT, bij de technische processen. Aan het eind van het proces gaat het om verkregen kennis en informatie en ligt het accent bij de business en strategie.

Vraag?

Denkt u: "Ik snap het aardig maar ik wil graag meer erover horen van Sebastian." Stuur een mail > 

1 min.

Maak in ruim 1 minuut kennis met Sebastian van Til, P2P consultant bij Simac! Bekijk zijn filmpje >

Hoe werkt Business Intelligence?

Bruikbare informatie uit de aanwezige data te krijgen, gebeurt in deze 4 fases: 

1. Herkennen en definiëren van de wenselijke informatie.

2. Verzamelen van gegevens uit verschillende bedrijfssystemen. Veelal betreft dit een multidisciplinaire aangelegenheid. Inhoudelijke kennis van de verschillende subsystemen is noodzakelijk.

3. Muteren van de verzamelde data zodat vergelijking van de gegevens mogelijk is (verbanden, vergelijkingen, trends, ontwikkelingen etc.).

4. Vertalen/ analyseren van deze data naar concrete (gevisualiseerde) praktische informatie (rapportages) waardoor het nemen van (strategische) beslissingen op bijvoorbeeld beleids-/managementniveau mogelijk wordt.

Het gaat dus niet om de getallen op zich maar om het kijken en vergelijken!

 Wat zijn voordelen van Business Intelligence?

  • Meer inzicht in uw bedrijfsprocessen
  • Optimalisatie van uw bedrijfsprocessen
  • Snelle/ goede beslissingen en verbeteringen, denk hierbij bijvoorbeeld aan interne veranderingen, verbetering van de relatie met uw leveranciers en met uw klanten, uw concurrentiepositie, uw inkoopbeleid… eigenlijk kan dit van alles zijn.  

Wanneer is Business Intelligence interessant? 

"Werd voorheen aangenomen dat Business Intelligence iets is voor grote(re) organisaties, tegenwoordig is dat zeker niet meer het geval. Er zijn ook Business Intelligence softwareoplossingen voor kleine(re) organisaties die eenvoudig te implementeren zijn waardoor ook relatief kleinere organisaties al snel profiteren van de voordelen!"

Sebastian van Til - Purchase-to-Pay consultant, Simac