Het besluit is genomen, er is gekozen voor een (P2P) oplossing van Simac Document Solutions. Maar er komt nog heel wat bij kijken voordat uw eindgebruikers met de nieuwe software aan de slag gaan. Hoe verloopt dit hele traject? Wat gebeurt er in de verschillende fases? En hoe wordt dit vastgelegd?

De 5 fases van een project

1. Start en planning

De projectmanager van Simac start het project met een kick-off meeting. Tijdens deze kick-off worden alle projectleden (betrokkenen van klant zelf, van Simac en evt. externe partijen denk hierbij bijvoorbeeld aan externe ERP-deskundigen) over de scope van het project geïnformeerd, stellen we de planning vast en maken we vervolgafspraken. Met al deze input stellen we daarna het plan van aanpak op.

2. Het inrichtingsdocument

Deze fase starten we met een workshop waarbij we de inrichting, voor zover die niet standaard is, bepalen. We doen dit aan de hand van een vragenlijst. Met deze inventarisatie brengen we de functionele wensen en eisen van de klant goed in kaart. De consultant(s) zorgen vervolgens voor de vertaalslag van deze functionele wensen en eisen naar de technische invulling. De kenmerken leggen we vast in het inrichtingsdocument (solution design). Dit document is onze leidraad voor de volgende fase.

3. Realisatie

We werken aan het realiseren van de oplossing en doen dit volgens het inrichtingsdocument. We testen de oplossing (pilot in testomgeving) en leveren de gerealiseerde oplossing op.

4. Acceptatie en livegang

Deze fase begint met de instructie van de (eind)gebruikers. Daarna wordt de oplossing getest door de klant (gebruikersacceptatietest). Als de oplossing is getest en eventuele verbeteringen zijn doorgevoerd vindt de acceptatie van de oplossing door de klant plaats. Dit akkoord betekent groen licht voor livegang: de daadwerkelijke implementatie van de oplossing!

5. Sluiting project

Dit is de afrondende fase van het project. De werking van de oplossing in de productiefase controleren we dagelijks en eventuele problemen lossen we snel op. Verloopt alles naar wens? Dan ronden we het project af. Dan volgt een evaluatie en de overdracht naar onze service en supportafdeling

Waar zit uw uitdaging? Waar zoekt u een oplossing voor?

Projectmanager van Simac

Wouter van der Donk, onze senior projectmanager is de persoon bij uitstek om te vertellen over onze huidige projectaanpak. In dit interview vertelt hij wanneer hij in beeld komt, over zijn werkwijze, wat hij doet (en wat juist niet).
 

Lees het interview

Ben je in je werk ook wel eens gefrustreerd? "Mijn grootste frustratie is als in een project de vrijblijvendheid van de betrokkenen (te) groot is. Ik kan dan minder goed mijn werk doen en dat is juist wat ik wil: positieve klanten en met Simac goed werk leveren en geld verdienen. Wat ik dan doe? Als mijn frustratieniveau erg hoog is, ga ik maar even met de hond lopen."

Wouter van der Donk - Senior projectmanager bij Simac Document Solutions
Mijn naam is Victor Weekhout en ik denk graag met u mee over de implementatie van uw oplossing
Gekozen voor Simac?
Mijn naam is Victor Weekhout en ik denk graag met u mee over de implementatie van uw oplossing