Verwerkt uw organisatie facturen met onze P2P-software Rillion? En heeft u naast facturen ook nog documenten die u sneller, makkelijker en gestructureerder wilt verwerken? Een compleet nieuwe Document Managementoplossing aanschaffen is waarschijnlijk niet nodig. Met Rillion heeft u de basis al in huis. Samen maken we de balans op. 

Documents & P2P

Met de optionele module Documents beheert u allerlei soorten documenten. Laat uw documenten goedkeuren en archiveer deze. Gebruikt u Rillion software al voor uw factuurverwerking (en ordermatching)? Dan voegt u eenvoudig deze module eraan toe! 

Welke documenten verwerkt u met Documents?

In Documents zet u workflows en goedkeuringsprocessen op rond andere documentsoorten dan facturen. Voorbeelden van deze documentsoorten zijn: rekeningafschriften, pakbonnen, folders/marketingmateriaal, klachten, HR-documenten, leveranciersinformatie etc. Dus elk type document, datastroom of informatieproces dat wordt geopend, goedgekeurd of afgehandeld in een workflow, verwerkt u met de module Documents van Rillion.

Voordelen van Documents

  • Relatief goedkope oplossing omdat u al werkt met Rillion
  • Directe koppeling met transacties mogelijk
  • Geschikt voor verwerking van allerlei soorten documenten
  • Goedkeuring volgens vooraf gedefinieerde regel(s)
  • Goedkeuringsstromen én toegang per documentsoort

Bo-mij over Documents

Bo-mij archiveert bankafschriften met Documents.

Lees het klantverhaal

Werkwijze zonder deze module

"Voorheen werden bij Bo-mij de afschriften van de bank altijd uitgeprint en door een zaterdagkracht gearchiveerd in mappen. Qua werk stelt het op zich niet veel voor maar het ging wel om veel afschriften want we hebben wel 80-100 verschillende rekeningen; iedere vestiging heeft haar eigen afschriften."

Werkwijze met deze module

"De standaard bij Bo-mij is nu dat er eerst een check is en dan gaat een afschrift of door naar de workflow van Rillion omdat er nog iets mee moet gebeuren of door naar Documents om gearchiveerd te worden. Hier is een speciale flow voor ingericht, dit was een stukje maatwerk van Simac." Aldus Pieter Scholten.

Meer dan alleen Documents

Met onze Purchase-to-Pay oplossing richt u de basis in: Scanning en/of uitlezen van mailboxen, herkenning van data op de facturen en workflow management (goedkeuring). Met deze automatische workflow accordeert u vervolgens eenvoudig en snel uw facturen. Met de aanvullende modules richt u Rillion verder in, overeenkomstig uw situatie en wensen. Documents is de meest recente module.

Automatiseer uw facturen én documenten. Mijn naam is Peter Versteegt, P2P consultant bij Simac en ik vertel u graag meer!
Documents
Automatiseer uw facturen én documenten. Mijn naam is Peter Versteegt, P2P consultant bij Simac en ik vertel u graag meer!