26 november 2021

Kick-off Reclassering Nederland en Simac met Kofax AP Essentials

Stichting Reclassering Nederland gaat voor minimaal 4 jaar de inkomende facturen verwerken met Kofax AP Essentials. Simac maakt de integratie tussen Kofax AP Essentials, het inkoopsysteem TIM (Axi) en AFAS. Hoe kwam Simac bij Reclassering Nederland in beeld, hoe zit het precies met die integratie en wat zijn de verwachtingen?

Snelle start

Nog geen 3 maanden nadat Edo Corbeek, senior inkoper en key-user van TIM, contact opnam met Simac met de vraag wat we konden betekenen voor het digitaliseren van de inkomende facturen, vond op 18 november 2021 de startbijeenkomst plaats. "Wij zijn verheugd dat jullie deze aanbesteding gewonnen hebben." Aldus Edo Corbeek. 

Over Kofax AP Essentials en de integratie met Axi en AFAS

Reclassering Nederland gaat de SAAS-software Kofax AP Essentials gebruiken voor het automatisch ontvangen en herkennen van haar inkomende facturen, het coderen en het digitaal opslaan van de originele mails en facturen. Na verwerking worden de facturen inclusief coderingsregels automatisch doorgestuurd aan het inkoopsysteem van Reclassering Nederland, intern genaamd TIM van leverancier Axi bv. De facturen worden na goedkeuring vervolgens in AFAS betaalbaar gesteld. Simac zorgt voor de naadloze integratie tussen Kofax AP Essentials en TIM en AFAS.

Simac & AFAS

Wilt u meer weten over de voordelen van werken met een Purchase-to-Pay oplossing of een Accounts Payable oplossing in combinatie met AFAS?
 

Lees over deze koppeling

Online zoektocht leidt tot grondig selectietraject met positief gunningsbesluit voor Simac

Dico Harteman (Sales Manager Simac): "Deze nieuwe klant heeft in korte tijd een grondig selectietraject doorlopen. We zijn er trots op dat uit het gunningsbesluit naar voren kwam dat Simac als hoogste heeft gescoord op de onderdelen kwaliteit, risicodossier én de presentatie. Dit resulteerde uiteindelijk in een 1e plaats notering op de aanbesteding."

Reclassering Nederland zet niet 1 maar meerdere stappen vooruit!   

"Nu gaan we ervoor zorgen dat Reclassering Nederland niet 1 stap maar meerdere stappen vooruit kan en daardoor veel tijdwinst zal boeken in het verwerken van haar inkomende facturen" aldus Dico Harteman.

"De doelstelling van Reclassering Nederland is om met de software Kofax AP Essentials en haar partner Simac een efficiencyslag te maken, waarbij gebruiksgemak en betrouwbaarheid van data-overdracht belangrijke onderwerpen zijn. Simac Document Solutions heeft het vertrouwen dat we dit voor Reclassering kunnen realiseren. We verwachten de komende weken de nodige stappen te zetten en vertrouwen erop eind december (of begin 2022) zover te zijn dat de inkomende factuurverwerking bij Reclassering Nederland verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd wordt."

Van harte welkom bij Simac Document Solutions!

Michelle Tijsterman: "Voor ons (marketing) is het leuk als blijkt dat een nieuwe klant ons niet kende en al zoekend bij ons terecht komt. Na de online oriëntatie heeft Reclassering Nederland Simac uitgenodigd om mee te doen aan een meervoudige onderhandse aanbesteding met betrekking tot digitalisering van de factuurverwerking. Het is geweldig dat uit zo’n heel traject blijkt dat wij voor Reclassering Nederland de beste partij zijn. Fijn om bij de startbijeenkomst aan te haken en te horen wat er leeft."

Over Reclassering Nederland

Stichting Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen de strafrechtketen neemt de reclassering een unieke plaats in door als enige organisatie betrokken te zijn bij een dader of verdachte vanaf het moment van aanhouding tot en met zijn terugkeer in de maatschappij. Vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en vestigingen in 5 regio’s zetten zo’n 2000 medewerkers zich dagelijks in voor een veiligere samenleving. Lees meer over Reclassering Nederland >

Mijn naam is René Buursma, senior consultant bij Simac en ik beantwoord graag uw vragen over deze koppeling.
Koppelen met AFAS
Mijn naam is René Buursma, senior consultant bij Simac en ik beantwoord graag uw vragen over deze koppeling.