Dico signaleert trends in document- en factuurverwerking

Bent u benieuwd naar wat er speelt in de markt van document- en factuurverwerking? Wat er leeft onder onze klanten? Waar ligt de focus wel en waar niet? Welke trends we signaleren?

"Wekelijks zit ik bij nieuwe en bestaande klanten aan tafel. Ik geef u een update!"

Dico Harteman - Sales Manager, Simac Document Solutions

Langzame groei elektronische factuurverwerking en RPA

“Misschien verwacht u wel dat ik nu gelijk iets zeg over elektronische factuurverwerking of RPA (Robotic Process Automation) want natuurlijk, deze onderwerpen zijn actueel. Maar de huidige vraag naar oplossingen voor elektronische factuurverwerking is momenteel nog steeds minder groot dan aanvankelijk verwacht; mede ook omdat er hier vanuit de overheid weinig druk op ligt.

Het is een kwestie van een lange adem maar dat uiteindelijk elektronisch factureren de bovenhand zal hebben is meer dan logisch. Bedrijven kijken steeds meer naar het automatisch verwerken van de inkomende facturen en orders. Elektronische facturen en orders zorgen direct voor automatische verwerking, zonder handen aan de knoppen! Bedrijven besparen hiermee veel tijd en maken een grote efficiencyslag."

"Veel van onze klanten volgen deze ontwikkelingen vooralsnog op enige afstand. Toch is het raadzaam om hier eens naar te kijken! Als u veel repeterende facturen van vaste leveranciers of orders van klanten ontvangt, is hier veel voordeel te halen."

Dico Harteman - Simac

Elektronische Factuurverwerking

Lees meer over e-invoicing

Robotic Process Automation

Lees meer over RPAToename ordermatching / referentiematching

“De vraag naar het automatiseren van inkooporders door bijvoorbeeld OCI-koppelingen van webshops van vaste leveranciers is enorm toegenomen. Heel logisch omdat de klant haar facturen door automatische ordermatching en het registreren van (deel)leveringen (3-way matching) direct veel sneller verwerkt; er komen namelijk geen handmatige handelingen meer aan te pas.

Ook is de mogelijkheid om per factuurregel te matchen direct van meerwaarde als een organisatie veel verzamelfacturen heeft en waar meerdere orders op een factuur staan. Met ordermatching op regelniveau verwerk je ook je goederenfacturen snel en efficiënt.”

Slimmere en snellere verwerking salesorders

Er zijn nog steeds verkoopafdelingen die veel tijd nodig hebben om een binnengekomen salesorder tot een verkoopfactuur te verwerken. Organisaties zijn zich er meer en meer bewust van dat hier een volgende slag te maken is.

Salesorders digitaliseren kan voor onze klanten zelfs vrij eenvoudig zijn. Klanten die voor factuurverwerking al met de scan/herken software werken, hebben hiervoor de software al tot hun beschikking. Een heel mooi voorbeeld hiervan is Jarola waar de verwerkingstijd van een order van 2 minuten naar 20 seconden ging. Wie wil dat niet."

"Dit betekent dat de verkoopafdeling zich met name op de uitzonderingen of afwijkingen kan richten. Of kan investeren in meer klantcontact om zo de klantrelatie verder te optimaliseren.”

Dico Harteman - Simac

Jarola

Jarola vertelt over de verwerking van haar facturen en inkooporders, beide met ReadSoft.

Lees het klantverhaal

Automatische Order Matching

Heeft u te maken met POmatching van verzamelfacturen en het registreren van (deel)leveringen?

Lees meerVeel vraag naar volwaardige Purchase-to-Pay oplossingen

“Voorheen was vooral vraag naar oplossingen voor alleen factuurverwerking (Accounts Payable). Denk hierbij aan:

  • het 'OCR-en' van de inkomende facturen,
  • het eventueel matchen met de order en
  • het registreren van de levering.

Om vervolgens met een goedkeuring workflow de facturen digitaal goed te keuren. Nu is er veel vaker vraag naar een volwaardige Purchase-to-Pay oplossing. Onze gesprekspartners geven al in een vroeg stadium aan hun financiële processen op meer gebieden te willen automatiseren. Hier is ook meer draagvlak voor in de gehele organisatie. Zat ik voorheen aan tafel met de financiële afdeling, nu zijn er al in een vroegtijdig stadium meer stakeholders betrokken. Denk hierbij aan een lid vanuit de directie, de afdeling inkoop, de IT-afdeling en een security functionaris.”

Oplossingen in de cloud steeds populairder

“Onmiskenbaar is de ontwikkeling dat steeds meer bedrijven kiezen voor software in de cloud. Dat past helemaal in de huidige strategie: geen beheer, kennis of ervaring meer nodig, geen onderhoud, geen hardware (servers)."

"U kunt tegenwoordig maximaal profiteren van de voordelen van de cloudoplossing die makkelijk met de organisatie meegroeit. En dat geldt ook voor Purchase-to-Pay."

"Natuurlijk leveren we ook nog steeds on-premise oplossingen, bijvoorbeeld aan industriële bedrijven die ook hun andere systemen niet in de cloud hebben. Soms omdat dat ook niet mogelijk is of omdat het de strategische policy van het desbetreffende bedrijf is. Dan is het logisch om te blijven kiezen voor een Purchase-to-Pay oplossing gebaseerd op een on-premise omgeving.”

Wat zeggen onze klanten?

Over ordermatching-, Purchase-to-Pay en cloudoplossingen?

Bent u benieuwd naar de ervaringen van onze klanten? Neem eens een kijkje op onze vernieuwde referentiepagina > 

Of maak een afspraak met Dico voor een persoonlijk gesprek. 


Welkom bij Simac

Mijn naam is Dico Harteman en ik beantwoord graag uw vragen. Bel naar kantoor, chat met ons of klik op onderstaande button.

Stel uw vraag!