Gebruikers

Beheertool voor Rillion & ReadSoft gebruikers

Komt uw beheerder ook niet altijd aan alle beheertaken toe? Zoals het controleren van logbestanden, foutmeldingen in applicaties en de actuele status ervan? Werden voorheen mogelijke verstoringen opgemerkt door uw medewerker(s), met onze nieuwe beheertool blijft de beheerder de medewerker(s) een stap voor.

"Werkt u met Rillion in combinatie met ReadSoft Invoices? Maak dan nu de stap van reactief naar proactief beheer."

Sebastian van Til - Purchase-to-Pay consultant bij Simac Document Solutions

Wat doet de beheertool?

De output van ReadSoft Invoices vergelijken met de input van Rillion, eventuele verstoringen automatisch detecteren en rapporteren.

Voor wie is deze tool?

Deze slimme tool is speciaal ontwikkeld voor uw Rillion beheerder(s) die de voortgang van het capture proces willen bewaken en een melding willen krijgen als er een vertraging of stilstand in dit proces is om hier direct op te anticiperen.

Hoe werkt deze tool?

ReadSoft Invoices en Rillion hebben een eigen interne database (Microsoft SQL). De beheertool vergelijkt gegevens en detecteert zo afwijkingen. Als er een afwijking is gevonden, wordt een mail hierover naar de beheerder gestuurd. De rapportagefrequentie is om de 10 minuten. 

 

Voordelen van de beheertool

  • Vroegtijdige signalering van mogelijke stagnaties in het verwerkingsproces
  • Optimalisatie van uw totale factuurverwerking: meer inzicht en controle
  • Minimalisering achterstand in verwerking factuurverwerkingsproces
  • Verbetering leveranciersrelatie (geen te late/niet verwerkte facturen meer)
P2P

Werkt u met de Purchase-to-Pay software Rillion? Vind hier de beschikbare informatie en tools.

OCR

Werkt u met OCR software ReadSoft Invoices of met de SAAS-software Kofax AP Essentials? Vind hier de beschikbare informatie en tools.

Is de beheertool voor u interessant?

Werkt u met onze P2P-software Rillion in combinatie met ReadSoft Invoices? En wilt u ook de controle op uw processen maximaliseren? Neem contact op met onze consultant Sebastian van Til voor uw vragen en een plan van aanpak.

Mijn naam is Sebastian van Til, P2P consultant bij Simac.Wat is Purchase-to-Pay? En wat levert P2P voor uw 'van bestellen tot betalen proces' op?
Purchase-to-Pay van Simac
Mijn naam is Sebastian van Til, P2P consultant bij Simac.Wat is Purchase-to-Pay? En wat levert P2P voor uw 'van bestellen tot betalen proces' op?